Specialistkou na růst týmu v PPC Bee je Šlajsová

Kristýna Šlajsová zajistí v internetové marketingové firmě služby firemního psychologa.

Kristýna Šlajsová

Kristýna Šlajsová

Do společnosti PPC Bee, která se věnuje automatizaci online marketingových aktivit, nastoupila Kristýna Šlajsová. Ve funkci team growth specialist pečuje o well-being a týmovou spolupráci svých kolegů. Náplní její práce je za pomoci psychologických poznatků a koučovacích dovedností rozvíjet tým PPC Bee po všech lidských i pracovních stránkách.

Šlajsová vystudovala psychologii a v předchozích zaměstnáních, například ve vědeckém pracovišti tělesné výchovy a sportu, se podílela třeba na individuálním psychologickém rozvoji sportovců. Znalosti z oboru psychologie a neurovědy využila i v rámci vědecké a výzkumné činnosti u různých útvarů armády. V korporátním prostředí pracovala s lidmi z lokálních i mezinárodních týmů.

„Funkce psychologa ve firmě je pro naše fungování bezpochyby velmi přínosná. A proto jsme rádi, že se můžeme řadit mezi vybrané společnosti, které svým zaměstnancům mohou benefit firemního psychologa poskytnout,“ uvedla Hana Habermannová, provozní ředitelka PPC Bee. „Věříme, že Kristýna přispěje k osobnímu i pracovnímu rozvoji členů našeho týmu a upevnění firemní kultury.“