V únoru vydáme desetiročenku, tištěný speciál Médiáře. Bude chtít svůj výtisk? Napište si o něj.

SPIR bude kvůli porušení metodiky čtvrt roku kontrolovat weby Novy, Centra a Tiscali

Nedovolené navýšení návštěvnosti, týkající se počtu reálných uživatelů nebo zhlédnutých stránek, v případě webů provozovatelů Centrum Holdings, CET 21 (televize Nova) a Goldbach Audience přimělo oborové Sdružení pro internetovou reklamu (SPIR) k tomu, že bude následující tři měsíce dohlížet, jak tyto společnosti publikum na svých stránkách měří.

„Na včerejším zasedání výkonné rady byla přijata definitivní opatření zahrnující tříměsíční povinné kontroly dotčených médií ze strany realizátora projektu na náklady provozovatelů a zákaz používání dat zasažených chybou v rámci obchodních, PR a marketingových aktivit,“ uvedlo SPIR.

Sdružení přijalo i další opatření: „Byl také zaveden institut podmínečného vyloučení z měření NetMonitor pro další případy porušení metodiky a navrženo rozšíření online aplikace NetMonitoru o záložku s evidencí a popisem všech porušení metodiky a dodatečných změn v datech.“

V oficiálním měření návštěvnosti NetMonitor byla všechna zpochybněná data skryta. Po dnešním jednání výkonné rady SPIR sdružení vrátilo do databází a výstupů data Novy, ta jsou v ukazateli zhlédnutých stránek ale nadále zkreslená, nicméně maximálně o 1 %. Servery Tiscali.cz a Muvi.cz zůstaly nadále skryty a nebudou do dat doplněny. U Centrum.cz se SPIR pokusil odfiltrovat špatně změřenou zahraniční návštěvnost.

V ČEM JMENOVANÍ PROVOZOVATELE PORUŠILI METODIKU MĚŘENÍ

V případech serverů muvi.cz a tiscali.cz, které patří pod provozovatele Goldbach Audience, bylo navýšení návštěvnosti způsobeno vložením okem nepostřehnutelného bodu, tzv. iframu, do html kódu stránky serveru ukafe.cz. Iframe obsahoval odkaz na další bezobsažnou stránku, na které se provedlo načtení měřícího kódu NetMonitoru. Při návštěvě serveru ukafe.cz tak uživatelé nevědomky „navštívili“ i servery muvi.cz a tiscali.cz. Návštěvnost muvi.cz byla neoprávněně zvýšena v květnu o 52 % zhlédnutých stránek (PV) a v červnu o 33 %, u tiscali.cz pak o 25 %, resp. 9 % PV. Nárůst se mohl projevit i v počtech reálných uživatelů (RU) obou médií.

U CET 21, provozovatele webů nova.cz, tn.cz nebo blog.cz bylo navýšení zapříčiněno nesprávným použitím měřícího skriptu ve webové verzi komunikačního nástroje ICQ. Funkčnost měřícího skriptu byla upravena v rozporu s metodikou tak, že v některých případech vykonával více záznamů, než by při standardním provozu měl. Objem takto generované návštěvnosti byl v rámci celkové návštěvnosti provozovatele CET 21 v rozsahu necelého procenta červencových PV, bez vlivu na počet RU.

Třetím případem je server centrum.cz, kterému se započítávala část návštěvnosti uživatelů na zahraničních službách Centrum Holdings. Tito uživatelé byli metodicky nesprávným způsobem přesměrováni na české domény (byť se slovenským nebo chorvatským obsahem). Návštěvnost centrum.cz tak díky těmto zahraničním uživatelům vzrostla v období od října 2011 do června 2012 přibližně o 3% RU a 1% PV z celkového objemu.

Zdroj: SPIR