SPIR protestuje proti návrhu zákona o hazardu

Návrh je v rozporu s Listinou lidských práv a svobod, prohlašuje sdružení.

Debata o crossmediálním měření. Foto: SPIR

Zleva ředitelka SPIR Kateřina Hrubešová a předseda výkonné rady sdružení Ján Simkanič. Ilustrační foto: SPIR

Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR) vyjádřilo zásadní nesouhlas s blokováním přístupu k internetovým stránkám, které zavádí návrh zákona o hazardních hrách. Tento návrh projednává v současnosti Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR. V případě, že ho v současné podobě schválí, se chce SPIR obrátit na Ústavní soud. Podle sdružení jsou totiž některá ustanovení zákona v rozporu s Listinou základních práv a svobod.

„Považujeme za nepřípustné zavádět pro  účel regulace loterií a hazardních her neadekvátní a podle našeho názoru i neústavní prostředky, které budou znamenat bezprecedentní zásah do svobody internetu, navíc na základě pouhého rozhodnutí orgánu státní správy,“ uvádí SPIR ve svém oficiálním prohlášení.

Naráží přitom zejména na ustanovení § 82 návrhu zákona.

§ 82

Blokace nepovolených internetových her

(1) Poskytovatelé připojení k internetu na území České republiky jsou povinni zamezit v přístupu k internetovým stránkám uvedeným na seznamu internetových stránek s nepovolenými internetovými hrami (dále jen „seznam nepovolených internetových her“).

(2) Na seznam nepovolených internetových her se zapíše internetová stránka, na níž je provozovaná internetová hra v rozporu s § 7 odst. 2 písm. b).

(3) Povinnost podle odstavce 1 jsou poskytovatelé připojení k internetu splnit ve lhůtě 15 dní ode dne zveřejnění internetové stránky v seznamu nepovolených internetových her.

„Toto ustanovení dává Ministerstvu financí neomezenou pravomoc zablokovat přístup k jakékoliv internetové stránce, na které bude podle názoru ministerstva provozována nepovolená internetová hra, a tím znemožnit fungování celé internetové stránky, včetně částí, které s internetovým hazardem nemají nic společného. Celá úprava natolik závažného postupu postrádá jak jeho bližší vymezení, tak jakoukoli návaznou úpravu a ponechává rozhodování o zásadním zásahu do fungování internetových médií i dalších stránek na libovůli jediného úřadu,“ uvádí SPIR.

Ministerstvo si tím podle názoru sdružení uzurpuje právo cenzurovat internetový obsah a likvidačním způsobem zakročit proti jakémukoli internetovému subjektu – výklad toho, co je nepovolenou hrou, má totiž opět podléhat pouze ministerstvu bez jakékoliv kontroly. Případné soudní přezkoumání a soudní verdikt může podle sdružení přijít v řadě případů pozdě, až poté, co dlouhodobě zablokovaný web zkrachuje.

„Boj proti nelegálnímu hazardu je nezbytný, ale nemůže ospravedlnit bezprecedentní ohrožení internetového prostředí,“ tvrdí předseda výkonné rady SPIR Ján Simkanič. „Stejných cílů lze dosáhnout jinými efektivními prostředky, proto uzurpace této pravomoci v rukou jednoho úřadu vzbuzuje vážné pochybnosti o skutečných cílech tohoto opatření. V případě nutnosti jsme připraveni bránit svobodu internetu až u Ústavního soudu.“