SPIR pro nezájem ruší tendr na AdMonitoring

Do tendru na měření reklamy na internetu se přihlásil jen jeho dosavadní realizátor.

Oborové Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR) se rozhodlo zrušit tendr na poskytovatele projektu AdMonitoring, vyhlášený loni na podzim. Do výběrového řízení se totiž přihlásil jen jeho stávající realizátor, firma Nielsen Admosphere.

SPIR chtěl v tendru vybrat dodavatele AdMonitoringu pro léta 2017 až 2020. Sdružení si přitom představuje, že inovovaný projekt by měl víc zohlednit nové formy reklamy, konkrétně třeba programatickou.

Nový tendr se po ukončení předchozího vypisovat nebude, provozovatelem tak dál zůstane Nielsen Admosphere. Podle ředitelky SPIR Kateřiny Hrubešové tak bude dál pokračovat smlouva, kterou Nielsen Admosphere se sdružením má, a to bez časového omezení. Firma společně s oborovým sdružením prohlásila, že oba subjekty „mají společný zájem na dalším vývoji projektu AdMonitoring tak, aby lépe reagoval na rozvíjející se oblast internetové reklamy“. 

„Varianta opětovného vypsání tendru není ve hře, o dalších zlepšeních výzkumu budeme jednat se stávajícím dodavatelem,“ potvrdil Médiáři také předseda Výkonné rady SPIR Ján Simkanič.

„V první fázi musíme zahájit diskusi s trhem i s realizátorem výzkumu, jaké inovace si přejeme, ale také, jaké jsou vůbec technicky realizovatelné. Projekt je postaven tak, že není úplně jednoduché do něj implementovat další prvky. Výzkum dál realizuje Nielsen Admosphere,“ uvedla Hrubešová.

Další dva mediální průzkumy

Na českém trhu se momentálně hraje o kontrakty na nové vlny dvou dalších mediálních měření.

SPIR zároveň s tendrem na AdMonitoring loni vypsal výběrové řízení na měření návštěvnosti internetu NetMonitor, rovněž pro roky 2017 až 2020. Zájemců je pět - stávající Gemius, dále GfK, Ipsos, Median a společně TNS Aisa, Kantar Media a comScore.

V červnu by měl začít tendr na takzvané peoplemetry poprvé společně s internetovým videem, a to pro léta 2018 až 2012. Provozovatele bude hledat Asociace televizních organizací (ATO).