Proč děláme web, denní newsletter, týdenní Katovnu a nově též měsíční souhrny? Poslechněte si.

SPIR srovnává Google Analytics a NetMonitor

„Google Analytics nevypovídá o počtech skutečných lidí, nehodí se pro veřejné prezentace dat,“ tvrdí Sdružení pro internetový rozvoj. A představuje manuál, který to má doložit.

Největší disproporce mezi oběma typy měření se týká počtu reálných uživatelů

Největší disproporce mezi oběma typy měření se týká počtu reálných uživatelů

Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR) dnes vydalo na svých webových stránkách materiál porovnávající rozdílnost výstupů ze statistického programu Google Analytics a z výzkumu uživatelů internetu NetMonitor. Důvodem je podle ředitelky SPIR Kateřiny Hrubešové snaha o edukaci trhu a poukázání na rozdíl, k němuž dochází v obou typech měřeních při popisu reálných uživatelů. „Chceme informovat trh, co představují jednotky obou výzkumů, jaké obsahují informace a k čemu se to či ono měření hodí. Neporovnáváme metodiky, protože metodiku Google Analytics neznáme, a nesnažíme se ani říct, zda je jedno měření lepší nebo horší. Každé se ale hodí k jinému účelu, a s tím chceme seznámit trh a zadavatele,“ uvedla pro Médiář Hrubešová.

Celý manuál SPIR začíná právě rozlišením smyslu obou měření. „NetMonitor měří návštěvnost skutečných lidí. Jednotka RU (reálný uživatel) slouží na českém trhu jako jednotná měna k plánování a prodeji reklamy. Výstupy z NetMonitoru jsou mezi sebou porovnatelné a veřejně publikovatelné. Google Analytics slouží pro interní potřeby provozovatelů webstránek ke sledování aktivity návštěvníků. Návštěvnost je měřena na úrovni prohlížečů (cookies), nevypovídá o počtech skutečných lidí. Není zaručena správnost nasazení kódů na stránky, může docházet k nadhodnocování návštěvnosti. Nehodí se pro veřejné prezentace dat,“ stojí v úvodu materiálu.

Diskuse o vhodnosti dat Google Analytics k veřejné prezentaci se letos na jaře rozpoutala i na stránkách Médiáře v souvislosti s novými internetovými médii, která se začala propagovat právě těmito daty. Podle zástupců SPIR tak ale výrazně nadhodnocovala svou návštěvnost, respektive počet „reálných uživatelů“. Tento pojem totiž podle nich v Google Analytics vyjadřuje toliko počet prohlížečů, zatímco v NetMonitoru je přepočítáván na skutečné lidi. A protože jeden člověk se k internetu připojuje z většího počtu zařízení, je tento údaj v NetMonitoru řádově nižší. Tento fakt nyní SPIR dokládá za pomoci infografiky, která vyjadřuje číselně rozdíl mezi daty z Google Analytics a z NetMonitoru.

Z infografiky je patrné, že největší disproporce mezi oběma měřeními spočívá právě v počtu reálných uživatelů. Zatímco u dalších parametrů, jako jsou zobrazené stránky (page views) a počet návštěv, nejsou velké rozdíly, v případě reálných uživatelů narůstá jejich počet v Google Analytics oproti NetMonitoru o víc než 150 % u velkých webů a zhruba o 100 % u webů středních a malých. „Page views jsou tvrdě změřená data, ale pojem reální uživatelé představuje v obou měřeních dvě zcela rozdílné kategorie. Jde nám o to, aby se nemíchaly hrušky s jablky,“ dodává Hrubešová.