V únoru vydáme desetiročenku, tištěný speciál Médiáře. Bude chtít svůj výtisk? Napište si o něj.

Sponzoring na ČT1 převýšil reklamu na ČT2

Finalisté volby Hynek Chudárek (ex Óčko) a Petr Dvořák (ex Nova)

Za výsledky obchodního oddělení České televize stojí jeho ředitel Hynek Chudárek (vlevo), který před dvěma a půl lety bojoval s šéfem ČT Petrem Dvořákem o místo generálního ředitele. Snímek ze září 2011

Ač má Česká televize ze zákona zakázánu reklamu na svém hlavním kanálu ČT1, dokáže na něm z komerčních příjmů dostat víc než z ČT2, kde naopak zákon reklamu připouští. Je to díky sponzoringu.

Klasická spotová reklama na ČT2 vynesla loni 35 milionů Kč, sponzoring - který se z většiny odehrává na ČT1 - přitom 156 milionů, z toho tzv. minipořady činily 30 milionů Kč. Reklama z ČT Sport přinesla 55 milionů. Celkem Česká televize loni z reklamy a sponzoringu získala 324 milionů Kč.

Čísla z podkladů obchodního oddělení prezentoval René Kühn, místopředseda Rady České televize, na její dnešní schůzi. Podle něj příjmy ze sponzoringu minulý rok „výrazně narostly“. Podobně podle zprávy, přednesené na minulé schůzi radních, rostly výnosy České televize z klasické reklamy: loňský plán byl 60 milionů, z reklamy na ČT2 a ČT Sport nakonec vzešlo ještě o polovinu víc.

Souvisí to také s tím, že ČT si zhruba od poloviny loňska prodává reklamní čas vlastními silami. Přijala kvůli tomu 8 zaměstnanců, ale vykazuje, že ji to stojí míň, než kolik byla provize externí agentuře.

Znatelně vyšší výnosy ze sponzoringu zejména z prvního kanálu jsou dané velikostí publika: ČT1 měla loni na tuzemském publiku starším patnácti let podíl téměř 17 %, ČT2 jen 4 %. „Na ČT2 je úspěšnost daná sledovaností. U sponzoringu na ČT1 je to mravenčí práce s klientem a přípravy,“ podotkl obchodní ředitel České televize Hynek Chudárek.

Podle podkladů Chudárkem vedeného obchodního oddělení se sponzoring na obrazovce projevuje většinou jedním desetivteřinovým sdělením, maximálně třemi, je-li o pořad velký zájem sponzorů. Extrémní případ, jak řekl místopředseda Kühn, souvisel s loňskou premiérou druhé řady seriálu Sanitka, kde celková délka sponzorského bloku činila minutu, tedy šlo o šest desetivteřinových spotů.

Zmíněné minipořady, které Česká televize začala využívat a jež jí loni přinesly zmíněných 30 milionů Kč, jsou komerční sdělení o stopáži nejvýš jedné minuty, často v hlavním vysílacím čase. Využívají je hlavně ministerstva (loni hlavně resorty místního rozvoje, školství, vnitra), dále bankovní sektor či energetika. „Je to forma vkusná zejména z toho pohledu, že se jedná o informace pro všechny. Tato forma na veřejnoprávní televizi nevadí,“ míní o komerčních minipořadech radní Kühn.