V únoru vydáme desetiročenku, tištěný speciál Médiáře. Bude chtít svůj výtisk? Napište si o něj.

Sponzoring v Monetě řídí Benešová, digital Mizera

Magdalena Bartošová

Magdalena Bartošová

Marketingový tým Moneta Money Bank se rozšířil o Magdalenu Bartošovou, která má na starost oblast sponzoringu. Má se tak věnovat škále sponzoringových akcí banky, v čele s aktivitami spojenými s partnerstvím s Českým tenisovým svazem a Profesionální golfovou asociací hráčů a učitelů golfu v Česku. Bartošová přišla do Monety po šesti letech v České spořitelně, kde se nejdřív věnovala také sponzoringu, později marketingu značek Erste Premier a Erste Private Banking. Předtím pracovala na podlinkové komunikaci v agenturách Ogilvy One a Proximity Prague. Vystudovala magisterský obor Marketingová komunikace na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.

Jiří Mizera

Jiří Mizera

Moneta Money Bank má také nového vedoucího digitální transformace svého bankovnictví. Oddělení digitálních produktů pro firemní zákazníky nově vede Jiří Mizera. Ten přišel z poradenské a auditorské společnosti Deloitte, kde se věnoval konzultacím v oblasti digitální transformace ve finančním sektoru. Předtím pracoval ve společnostech KPMG, Adastra a IBM. Vystudoval obor Informační systémy a technologie na Vysoké škole ekonomické v Praze, zároveň studoval obor Business Informatics na Jönköping International Business School ve Švédsku.

Lucie Kirchner

Lucie Kirchner

Třetím nováčkem v Monetě je Lucie Kirchner, ta nově zodpovídá za společensky odpovědné aktivity (CSR) a trvale udržitelný rozvoj banky. Vedle vytvoření dlouhodobé strategie v těchto oblastech se bude věnovat grantovému programu s důrazem na podporu místních komunit a firemnímu dobrovolnictví. Přišla letos v březnu z České spořitelny, kde pět let zodpovídala za aktivity interní a externí komunikace a věnovala se i komunikaci sponzoringových aktivit. Předtím strávila tři roky na obdobné pozici v NN, byla i redaktorkou publicistiky v České televizi.