SquareMedia a Red Media pracují pro DPD

Přepravní a logistická firma si vybrala nové reklamní a mediální partnery.

Rubikon začal pracovat pro přepravní firmu DPD

B2B a B2C komunikaci přepravní firmy DPD zajistí nové agentury

Mezinárodní přepravce DPD si pro své B2B i B2C komunikační aktivity vybral novou agenturu SquareMedia, kterou začátkem letošního roku založil Oldřich Dostál. Mediální plánování a nákup zajistí tomuto klientovi agentura Red Media z nákupní aliance MediaBlock. Alianci letos vybudovala komunikační skupina Kindred Group

„Obě agentury nabízejí nový pohled na to, jak oslovit naše zákazníky z oblasti B2B i B2C. To může pozitivně ovlivnit jak vnímání značky DPD, tak podpořit prodej,“ tvrdí nový výkonný ředitel DPD Ondřej Vaňha, jenž ve firmě působil do letošního dubna jako její obchodní a marketingový ředitel.

Agentury budou v následujících letech společně pracovat na posílení identity značky, vztazích s partnery a na generování nových obchodních příležitostí. Jejich úkolem bude zvýšit povědomí o značce DPD jak v segmentu e-commerce, tak v rámci B2B. Na prvních projektech už agentury začaly pracovat. Chystá se kampaň na podporu nové služby Sobotní doručení i marketingové aktivity pro B2B segment. SquareMedia bude také zajišťovat komunikaci napříč sociálními sítěmi. O PR komunikaci DPD se od loňského června stará agentura Rubikon PR