Stance Communications zpropaguje architekty

Spolupráce má zajistit publicitu v českých i zahraničních titulech.