Startuje globální konzultantství Agency Experts

Firma umožňuje jakékoli agentuře oslovit zahraničního odborníka kvůli radě či certifikaci.

Patrik Schober. Foto: Vojta Herout

Českým podílníkem nové rakouské firmy je Patrik Schober z Pramu. Foto: Vojta Herout

Odborníci z oblasti managementu a public relations z Evropy a USA založili globální konzultační firmu Agency Experts. Jejím cílem je podporovat mezinárodní spolupráci komunikačních agentur v oblasti mentoringu, managementu a nastavování interních procesů. Firma je zapsaná u rejstříkového soudu ve Vídni a hlavním podílníkem je Jürgen Gangoly z rakouské agentury Skills Group, s majetkovou účastí 50 %. Mezi dalšími podílníky jsou Elise S. Mitchell či Crispin Manners a také Patrik Schober, majitel a šéf české PR agentury Pram Consulting.

Nově založená konzultační firma Agency Experts se zaměřuje na poradenství a konzultace v komunikačních agenturách, zajišťování nestranných auditů a poskytování certifikací kvality. Agency Experts úzce spolupracuje s několika společnostmi na mezinárodním trhu, zejména pak s organizací ICOO (International Communications Consultancy Organization).

„Certifikacím CMS jsem se věnoval jak v Asociaci PR (APRA), tak globálně ve Worldcom PR Group a věřím, že tento systém certifikování má smysl, pokud jej provádí skuteční profesionálové v oboru, kteří mají vhled do fungování agentur a mohou tím pádem přenášet know-how mezi jednotlivými komunikačními agenturami,“ uvedl řídící partner Pramu Schober. „Tento způsob certifikování však může fungovat pouze na trzích, kde pro kolegy z jiných agentur nejsem konkurentem. Proto vznikla konzultační společnost Agency Experts umožňující jakékoli agentuře na světě oslovit zahraničního odborníka za účelem poradenství a certifikace, který současně není jejím konkurentem,“ vysvětluje.

V praxi to vypadá tak, že pokud se komunikační agentura rozhodne nastavit své procesy - ať už za účelem získání certifikace, růstu či větší efektivity -, vyhledá si pomocí online databáze Agency Experts odborníka potřebné specializace. Agency Experts tak pomáhá propojit agentury napříč jednotlivými státy a zprostředkovat nestrannou konzultaci. V nové firmě přitom figurují pouze odborníci, kteří jsou sami certifikovanými auditory nebo vedoucími pracovníky agentur a mají za sebou úspěšnou letitou kariéru. Tito „agenturní experti“ mohou být povolání jako koučové či pro udělení certifikace kvality – třeba podle mezinárodní certifikace Consultancy Management Standard (CMS) od ICCO či specifikací ISO či TÜV.

Spoluzaložení firmy Agency Experts spadá do celkového konceptu Pramu. Agentura v nedávné době spustila projekt Leadership Lab, který se zaměřuje na školení pro firemní management v různých oborech. Díky Agency Experts si lokální firmy budou moci najmout i mezinárodního experta.