Startuje The Ship, nová agentura pro lobbing a PR

„Vlivovou agenturu pro digitální demokracii“ spouští Konektor Place a konzultantská CGL.

Daniel Klíma a Petr Pařízek, vedoucí dvojice nové agentury

Daniel Klíma a Petr Pařízek, vedoucí dvojice nové agentury

Jako společný projekt skupiny komunikačních agentur Konektor Place a konzultační společnosti CGL (zkratka z Czech Government Lobby), která se specializuje na vládní a parlamentní lobbing, vzniká agentura The Ship, zaměřená na public relations a public affairs, tvůrci popisovaná jako „vlivová agentura pro digitální demokracii“. Má spojovat komunikaci s veřejností a spolupráci s politickou reprezentací a využívat přitom prvků klasického PR, eventů, přímého kontaktu s cílovými skupinami i práci se sociálními sítěmi či influencery.

Agenturu společně povedou ředitel CGL Daniel Klíma a vedoucí týmu korporátní komunikace v PR.Konektoru Petr PařízekPařízek bude společně se společností CGL také spolumajitelem agentury The Ship. Dalšími vlastníky pak budou startupový inkubátor First Partners a El Paso Investments, společnost zastřešující inovace v rámci skupiny Konektor Place.

„Politika i mediální komunikace se v posledních letech čím dál více přesouvá do online prostředí. Volby se dnes vyhrávají na sociálních sítích a politici i firmy musí pečlivě hlídat svoji image. Vyjádření jednoho influencera může mít na legislativu stejný vliv jako demonstrace nebo článek v novinách – ale i klasická média mají stále svoji váhu, jak ukazují třeba televizní debaty prezidentských kandidátů. Právě na tuto situaci reaguje agentura The Ship. Díky spojení lobbingu, PR a digitální komunikace dokáže využít všechny komunikační kanály k posílení vlivu svých klientů a pomůže jim neztratit se v mediálním a legislativním prostředí,“ vysvětlují tvůrci nového projektu.

„Rolí lobbistů je prosazovat zájmy klientů a zároveň doporučit decision makerům na politické scéně vhodné řešení, které je v souladu s veřejným zájmem. Politici při své práci musí silně brát v úvahu, co se píše v médiích – a v poslední době čím dál tím více i to, co zaznívá ze sociálních sítí,“ vysvětluje Daniel Klíma, public affair strategist agentury The Ship, který s Konektorem už dřív spolupracoval na několika projektech. „Téma, o kterém se lidé baví na Facebooku a které zazní ve zprávách v televizi, bere politik vážně. Ověřili jsme si, že tato spolupráce funguje, a že jde o správnou cestu,“ tvrdí Klíma.

Koronavirová krize podle Klímy a jeho kolegů ukázala, jak je pro firmy komunikace s politiky i veřejností důležitá: „Kdo dokázal včas reagovat a vysvětlit svou situaci, ten měl výrazně vyšší šanci na veřejnou podporu. Kdo zaváhal, ten se dostal do nevýhodné pozice, často až na hranu bankrotu. Pandemie byla rovněž příkladem toho, jak jsou politici závislí na médiích a sociálních sítích. Ti, kteří nereagovali na témata rezonující na internetu a v televizi, ztratili cenný politický kredit. Ať už přijde v dalších týdnech druhá vlna, nebo další rozvolňování, dobrá image bude pro politiky životně důležitá. Pro firmy to znamená příležitost využít síly klasických i sociálních médií k tomu, aby je politici vyslechli a vzali v potaz jejich požadavky.“

„Politické a mediální prostředí se v posledních letech neustále mění a přináší s sebou i nové postupy v rámci public relations a lobbingu. Žijeme v digitální demokracii. Dnes už nestačí jenom vydat tiskovou zprávu nebo uspořádat tiskovou konferenci. Kdo chce něčeho dosáhnout, musí umět zacházet se všemi moderními komunikačními kanály,“ komentuje Petr Pařízek, PR strategist agentury The Ship.

„V Konektor Place se dlouhodobě zaměřujeme na propojování kreativity a efektivity. Zásadní je pro nás integrace komunikace a sladění různých kanálů do jednotné komunikační strategie. Rozšíření naší skupiny o public affairs je proto logický vývojový krok – The Ship je dalším stupněm integrace našich služeb,“ dodává Rostislav Starý, spolu s Jaroslavem Duroněm šéf a spolumajitel Konektor Place.

Sdílejte