Stát chce Česko propagovat jako lídra inovací

Český stát zřejmě poprvé definuje svou marketingovou strategii, ale branže má výhrady.

Vláda Andreje Babiše (ANO) proklamuje, že hodlá napravit roztříštěnost komunikace Česka v zahraničí. V rámci čerstvě zveřejněné státní Inovační strategie do roku 2030 uvádí, že místo tradičního obrazu „země piva, hokeje, broušeného skla a památek“ chce „vybudovat značku České republiky jako sebevědomého inovačního lídra“, vytvořit grafický manuál strategie nazvané The Czech Republic: The Country for the Future, vytvořit stálý marketingový tým a zahájit dlouhodobou kampaň. Hlavním autorem zmíněné Inovační strategie je Karel Havlíček.

Tak vypadá budoucí strategie Česka graficky

Tak vypadá budoucí strategie Česka graficky

Branže jeho plán přijala s výhradami. „Asociace komunikačních agentur [AKA] hodnotí tento přístup jako průlom do setrvačného myšlení, které dosud roli marketingu a komunikace inovací ignorovalo. Chybí ale marketingová podpora konkrétním projektům,“ uvedl za oborovou asociaci její ředitel Marek Hlavica. AKA odhaduje loňský obrat komunikačního průmyslu na 120 miliard Kč, přičemž agentury sdružené v AKA obhospodařují přibližně 70 % tohoto objemu.

Podle padesátky předních agentur v oborou nesmí zůstat jen u budování značky Česka jako země s vysokým inovačním potenciálem, neboť ještě důležitější je systém marketingové a komunikační podpory pro perspektivní startupy, malé a střední podniky, výzkumné instituce či specifické obory, v nichž Češi dosahují světové úrovně: „Právě marketingové a komunikační aktivity jednotlivých inovačních firem, projektů a institucí dokážou tvrzení o České republice jako zemi budoucnosti naplnit přesvědčivým obsahem. Jinak hrozí, že kampaň na inovativní Česko bude pokládána za ničím nepodložené chvástání.“

Chytrý marketing

 • Institucionální odpovědnost: RVVI / MPO / MZV / CzechInvest
 • Manažerská odpovědnost: zástupce RVVI

Výchozí stav

Vytváření dobrého jména České republiky jako vysoce inovativní země je nahodilý. ČR je v zahraničí propagována primárně tradičním způsobem (země piva, hokeje, broušeného skla a památek). Výjimku tvoří některé mezinárodní expozice, například Expo, kde je dlouhodobá snaha prezentovat ČR rovněž jako technologicky vyspělou zemi. Chybí ale ucelená komunikační strategie, včetně jednotné grafické koncepce, do které by se zapojily klíčové veřejné i privátní instituce. Výsledkem je marketingová roztříštěnost, a to jak na bázi produktové (prezentace top oborů, ve kterých patří ČR ke světové špičce), tak na bázi komunikační (reklama, PR, přímý marketing). Důsledkem je to, že ČR není i přes řadu výjimečných úspěchů v oblastech nejnovějších trendů ve vědě, výzkumu a komerčních aplikacích vnímána jako země inovativních příležitostí s výjimečným lidským potenciálem v řadě technologických oborů.

Cíle

 • vybudovat značku České republiky jako sebevědomého inovačního lídra − komunikovat ČR jako zemi s vědeckým potenciálem, vyspělým průmyslem a výzkumem v četných oborech, se vzdělanými a vynalézavými lidmi s velkou invencí,
 • prezentovat jak minulé světové úspěchy, tak současný inovační ekosystém, včetně moderní Inovační strategie,
 • značku postavit na excelenci českých výzkumných center, unikátních produktech českých firem, špičkové vědě v nejpokročilejších technologiích a úspěšných jedincích v oblasti inovací.

Nástroje

 • vybudování marketingového týmu, který bude systematicky zavádět nové prvky komunikace ČR napříč resorty, výzkumnými organizacemi a podniky,
 • vytvoření grafického manuálu pro strategii The Czech Republic: The Country for the Future a zavedení jeho prvků do klíčových národních i mezinárodních dokumentů a aktivit (konference, výstavy, Expo, předsednictví EU a dalších), včetně zakomponování do online komunikačních nástrojů odborně příslušných veřejných institucí, velvyslanectví, zahraničních zastoupení ČR a Českých center,
 • vytvoření nástrojů komunikačního mixu (reklama, PR, podpora, přímý marketing) pro koncepci ČR Inovační lídr Evropy 2030, a to zejména na bázi nových komunikačních technologií s využitím sociálních sítí a podobně,
 • zahájení dlouhodobé komunikační kampaně opřené o příklady vědeckých a komerčních úspěchů, včetně úspěchů vědeckých týmů a jejich lídrů ve vybraných technologických oblastech: umělá inteligence – energeticky efektivní systémy – laserové technologie – nanotechnologie – kosmické technologie – biotechnologie – chemie a chemické technologie a další,
 • aktivní vystupování za ČR jako za technologického lídra na mezinárodní úrovni (EU, OECD a další), klíčová role předsedy vlády, resortních ministrů, velvyslanců a zahraničních zastoupení ČR,
 • zařazování odborníků s přehledem o inovačním a výzkumném potenciálu ČR do delegací ústavních činitelů s konkrétním cílem mise,
 • organizace incomingových misí zahraničních odborníků a vědců majících vliv na výzkumné politiky jejich států s cílem angažovat je v národním VaVaI a představit jim to nejlepší z českého výzkumu a inovací,
 • systematické propagování příležitosti výzkumných pozic v České republice ve více jazykových mutacích, komunikace tzv. welcome office pro zahraniční vědce,
 • organizování tematicky zaměřených technologických misí českých odborníků do zemí s kooperačním potenciálem. 

Zdroj: Inovační strategie 2019-2030

Inovační strategie ČR se musí opírat o marketing firem

Tisková zpráva Asociace komunikačních agentur

Vláda zveřejnila Inovační strategii, ve které hraje marketing podstatnou úlohu. Asociace komunikačních agentur (AKA) hodnotí tento přístup jako průlom do setrvačného myšlení, které dosud roli marketingu a komunikace inovací ignorovalo. Chybí ale marketingová podpora konkrétním projektům.

Právě vinou zanedbané komunikace a nedostatečné marketingové podpory zapadly mnohé inovace. Na různých fórech zaznívá, že zatímco po technické stránce jsou český průmysl, malé inovativní podniky, startupy a instituty na vysoké úrovni, jejich schopnost se prezentovat je hluboko pod úrovní konkurence a zcela za potřebami dnešní doby. Export znalostně intenzívních služeb, jak uvádí Rada pro výzkum, vývoj a informace ve Strategii, je, na rozdíl od jiných hodnot mapující inovační prostředí v ČR, neuspokojivý.

Asociace komunikačních agentur vítá Inovační strategii České republiky 2019 – 2030 jako významný signál ke změně tohoto stavu. Nesmí však zůstat jen u budování značky České republiky jako země s vysokým inovačním potenciálem.

Možná ještě důležitější je systém marketingové a komunikační podpory pro perspektivním startupy, malé a střední podniky, výzkumné instituce či specifické obory, ve kterých dosahujeme světové úrovně. „Právě marketingové a komunikační aktivity jednotlivých inovačních firem, projektů a institucí dokážou tvrzení o České republice jako zemi budoucnosti naplnit přesvědčivým obsahem. Jinak hrozí, že kampaň na inovativní Česko bude pokládána za ničím nepodložené chvástání,“ říká ředitel AKA Marek Hlavica.

AKA se bude snažit přesvědčit státní orgány, aby do systému podpory inovací byla zahrnuta i podpora marketingových a komunikačních aktivit. Ostatně sám obor marketingu a komunikace je objektem razantní proměny tažené především technickými inovacemi. Inovační marketing si už zdaleka nevystačí s obligátní podporou účasti na veletrzích a výstavách.