Stát chce kampaň průkazů energetické náročnosti

Ministerstvo průmyslu a obchodu dělá tendr na reklamu za 14,9 milionu Kč.

Ministerstvo průmyslu a obchodu vypsalo veřejnou zakázku na komunikační kampaň propagující průkazy energetické náročnosti budov. Plánovaný rozpočet činí 14,9 milionu Kč, do tendru se lze hlásit do 25. ledna 2016. Kampaň by měla probíhat během příštího roku až do 20. prosince.

Zájemci o účast v tomto výběrovém řízení by měli podle vstupních podmínek doložit, že už realizovali alespoň dvě služby obdobného charakteru, tedy integrovanou marketingovou kampaň, která zahrnovala mediální nákup nejméně ve třech typech médií (z kombinace televize, rozhlas, tisk, internet), a zároveň v rámci stejné zakázky i realizaci dalších PR či marketingových aktivit, aby šlo o komplexní službu. Finanční objem přitom měl činit aspoň 12 milionů Kč bez DPH, přičemž kampaň proběhla maximálně během jednoho roku a byla v českém jazyce.

Průkaz energetické náročnosti budov slouží k vyhodnocení energetické náročnosti budovy. Hodnotí veškerou energii potřebnou pro provoz budovy, tedy energii na vytápění, přípravu teplé vody, chlazení, úpravu vzduchu větráním a klimatizací a energii na osvětlení. Vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni zajistit jeho zpracování při prodeji budovy nebo její ucelené části, při pronájmu budovy a od 1. ledna 2016 i při pronájmu ucelené části budovy.