Stát chce podpořit národní politiku kvality

Do výběrového řízení na kampaň za 3,5 milionu Kč se lze hlásit do 18. ledna 2016.

Česká společnost pro jakost vypsala veřejnou zakázku na zajištění mediální podpory a propagace národní politiky kvality v roce 2016. Odhadovaná cena zakázky činí 3,5 milionu Kč. Uzávěrka pro přihlášky je 18. ledna 2016. Rozhodujícími kritérii jsou z 55 % nabídková cena a ze 45 % kvalitativní vlastnosti projektu.

Národní politika kvality je vládní program, přijatý v roce 2000 s cílem vytvořit v Česku prostředí, „ve kterém je kvalita přirozenou součástí života společnosti“. Vrcholným orgánem české vlády, zaměřeným na podporu tohoto programu, je Rada kvality České republiky, kterou řídí Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.

Česká společnost pro jakost coby zájmový spolek iniciovala vyhlášení programu Národní politiky kvality a funguje jako jeho sekretariát a informační centrum.