Stát dá dalších 50 milionů Kč na nejtěžší fázi kampaně na očkování

Kampaň na očkování proti covidu už stála 55 milionů, vláda dnes schválila jednou tolik. Autoři kampaně vědí, že prosadit se v mediálním prostoru před volbami nebude snadné.

  • ČTK
  • 28. 06. 2021 17:45

Do kampaně na podporu očkování proti covidu-19 půjde dalších 50 milionů Kč, stála už 55 milionů. Další fáze bude podle autorů kampaně nejtěžší, protože bude třeba přesvědčovat nerozhodnuté, a komunikovat zejména s mladými. Čekají dezinformace ohledně očkování dětí. Příslušný materiál dnes schválila vláda. Podle dat ministerstva zdravotnictví je už očkováno nebo na očkování čeká 52 % populace. V průzkumech veřejného mínění zájem deklaruje až 69 %.

„Jsme v situaci, kdy nás čeká nejtěžší část očkování, kdy budeme přesvědčovat lidi, kteří se nezapojili do první vlny očkování. Zkušenost z okolních států je, že nejtěžší fáze začíná okolo 50 až 60 % proočkovanosti celé populace,“ uvádí dokument. Veřejnost totiž podle nich může získat pocit, že potřebného podílu se dosáhne i bez jejich zapojení. Motivace navíc klesá s ústupem epidemie.

Za „zásadní a kritickou fázi“ označuje materiál očkování dětí a mládeže od 12 let, které má začít 1. července. „Je to obecně složitá cílová skupina. Budeme muset komunikovat souběžně jak k rodičům, tak i prarodičům. Zároveň v této skupině osob je velmi aktivní vliv dezinformačních webů,“ píší jeho autoři. Dá se podle nich předpokládat, že rodiče budou pozorně sledovat veškeré informace ohledně očkování dětí proti covid-19, které se v mediálním prostoru objeví, zejména o negativních vedlejších účincích. „Všechna výše uvedená fakta jsou tak ‚vynikajícím‘ podkladem pro velmi tvrdou dezinformační kampaň. S ohledem na blížící se volby jsou také ‚vhodným‘ materiálem pro manipulaci veřejným míněním,“ uvádí dokument.

Důležité je podle něj teď také oslovovat nerozhodnuté, lidi s nižší důvěrou v proces vakcinace a mladé od 18 do 25 let. Pro ně je třeba v kampani zdůrazňovat výhody v oblasti cestování nebo prokazování bezinfekčnosti, které jim očkování přinese. Komunikace ale bude zaměřená a postcovidové zdravotní následky.

Kampaň se bude také snažit motivovat lidi pro očkování druhou dávkou. „Existuje riziko poklesu zájmu o druhou dávku, kterou část populace může začít vnímat jako zbytnou, vzhledem k uznávání bezinfekčnosti již po první dávce,“ uvádí dokument. Podle současných podmínek mohou lidé bezinfekčnost prokázat 22 dní po první dávce, odborníci ale varují, že plně chránění jsou 14 dní po druhé.

Autoři kampaně jsou si vědomi, že prosadit se v mediálním prostoru před volbami nebude snadné. Navýšení rozpočtu kampaně o dalších 50 milionů Kč je proto podle nich nezbytné, aby dosáhla stanoveného cíle. Při jejím spuštění 12. dubna byla jako cíl stanoveno dosažení 70% proočkovanosti populace.

Dosavadní část kampaně v dubnu až červnu považují její autoři za úspěšnou. V dubnu oslovila televizní kampaň skoro šest milionů osob, odvysíláno bylo na televizích Nova a Prima téměř 700 spotů a v rádiích 750 spotů, které měly dosah 2,8 milionu lidí. Zhruba 2,2 milionu lidí oslovila online kampaň a 5,4 milionů se setkalo s reklamou v tisku. V květnu a červnu pak byla kampaň ještě posílená, v televizím patřila ke dvaceti nejsilnějším. V červnu se pak snaží cílit spíše na mladé, zaměřuje se na sociální sítě a vliv influencerů.