Stažení „velké mediální novely“ žádají vedle komerčních televizí i vydavatelské domy

Také Sdružení pro internetovou reklamu a Unie vydavatelů se staví proti novému zákonu.

  • ČTK
  • 21. 09. 2023 16:55

Oborové asociace mediálních domů Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR)Unie vydavatelů jsou další, kdo protestuje proti takzvané velké mediální novele. Obě asociace požadují po vládě, aby čerstvě představený zákon stáhla z legislativního procesu. Návrh novel zákonů o České televizi, o Českém rozhlasu a o rozhlasových a televizních poplatcích je podle nich nepřiměřený a vychyluje rovnováhu mezi komerčními a veřejnoprávními vydavateli zpravodajství. Podobně jako velké komerční televize vydavatelé požadují, aby mu předcházela odborná diskuse za jejich účasti.

Podle novely by se měl od začátku roku 2025 zvýšit poplatek za ČT ze 135 na 160 Kč a ze 45 na 55 Kč za Český rozhlas. Zároveň by se měla rozšířit skupina povinných poplatníků - domácnosti by musely nově platit i za mobily, firmy od pěti zaměstnanců výš pak podle počtu pracovníků.

„Norma v sobě neobsahuje žádná ustanovení, která by zakládala obavy z nevyváženosti trhu, princip financování veřejnoprávních médií zůstává stále stejný. Z koncesionářských poplatků. Objem reklamy se u veřejnoprávních médií nijak nezvyšuje nad stávající stav,“ reagovala pro agenturu ČTK Petra Hrušová z tiskového oddělení ministerstva kultury. Podle předkládajícího resortu se zainteresované subjekty mohou k návrhu vyjádřit v probíhajícím meziresortním připomínkovém řízení.

Stanovisko profesních vydavatelských asociací k návrhu tzv. velké mediální novely

20. 9. 2023

Čeští vydavatelé zastoupení v profesních asociacích Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR) a Unie vydavatelů (UV) požadují odbornou diskuzi k financování veřejnoprávních médií a k jejich roli vedle médií komerčních. Kritizují, že představení novely zákonů o České televizi, o Českém rozhlasu a o rozhlasových a televizních poplatcích (tzv. velká novela veřejnoprávních médií) nepředcházela žádná odborná diskuze s mediálním sektorem a návrh vychyluje rovnováhu mezi komerčními a veřejnoprávními vydavateli zpravodajství.

V první řadě musíme bohužel konstatovat, že takto významnému navýšení rozpočtu veřejnoprávních médií nepředcházela potřebná diskuze, do které by byly zahrnuty také odborné asociace zastupující poskytovatele zpravodajského obsahu. Tyto organizace jsou přitom s veřejnoprávními médii v trvalém konkurenčním postavení. Plně vnímáme veřejnoprávní význam ČT a ČRo v rámci demokratického uspořádání našeho státu a tímto stanoviskem nijak nezpochybňujeme význam jejich existence. V rámci informačního prostředí, které se stále více přesouvá do online prostředí, nicméně musejí v rámci rovnováhy fungovat také silná soukromá média. Na rozdíl od veřejnoprávních médií však soukromá média podléhají tržním principům a o své příjmy musí proto v rámci konkurenčních mechanismů soutěžit.

Ve spojení s kontinuálním přesunem působení veřejnoprávních médií do internetového prostředí a navrhovaným rozšířením výjimek z umisťování online reklamy, která je pro financování médií zcela stěžejní, se proto obáváme, že by navržené úpravy mohly mít v důsledku velmi negativní dopad na soukromoprávní média, která tvoří nezbytnou součást mediálně-informační scény.

Profesní vydavatelské asociace se proto společně obrátily na zástupce vlády s žádostí, aby ještě před předložením legislativního návrhu zákona proběhla odborná diskuze ohledně postavení a vyhodnocení všech modelů možného financování veřejnoprávních médií na českém mediálním trhu.

Předložený návrh Novely zákona o České televizi a Českém rozhlasu a zákona o rozhlasových a televizních poplatcích v této podobě je podle našeho názoru zcela nepřiměřený, neprojednaný s dotčenými subjekty a představoval by zásadní narušení stability celého mediálního sektoru. S předloženým návrhem novely tedy kategoricky nesouhlasíme a žádáme jeho stažení z legislativního procesu a důkladné přepracování.

Sdílejte