Ipsos otevřel pobočku v Rakousku

Ipsos Central Europe Cluster, sídlící v Praze, otevřel kancelář i ve Vídni.

Karoline Sederl-Bartoschová

Karoline Sederl-Bartoschová

Středoevropské seskupení výzkumné agentury Ipsos sídlící v Praze a doposud pokrývající Česko, Slovensko a Maďarsko, Ipsos Central Europe Cluster, otevřelo v říjnu novou kancelář v Rakousku ve Vídni. Jako ředitelka ji povede Karoline Sederl-Bartoschová.

Ipsos Austria se v oblasti výzkumu trhu a veřejného mínění zaměří na lokální rakouské klienty, přičemž s největší poptávkou počítá u marketingových výzkumů a u průzkumů zákaznické loajality. Veškeré výzkumy v Rakousku budou řešit expertní týmy jednotlivých obchodních jednotek Ipsosu v Praze, za podpory prodejních týmů v Rakousku.

Nová kancelář se stala součástí už zmíněného středoevropského clusteru, který řídí Radek Jalůvka. „Chceme v rámci čtyř středoevropských zemí co nejvíc spolupracovat a počítáme s tím, že na jednotlivých projektech budou pracovat mezinárodní týmy,“ řekl Médiáři Jalůvka.

V Rakousku proběhne v souvislosti s otevřením nové pobočky Ipsosu řada PR aktivit. Samotná pobočka bude ve Vídni slavnostně otevřena 18. listopadu 2016 za účasti zakladatele Ipsosu Didiera Truchota. Na jaře 2017 se ve Vídni uskuteční první klientská konference zaměřená na enterprise feedback management a na mystery shopping.