V únoru vydáme desetiročenku, tištěný speciál Médiáře. Bude chtít svůj výtisk? Napište si o něj.

Švejda a Vácha tvoří sekci vnějších vztahů IPR

Šéfem sekce Institutu plánování a rozvoje Prahy je Adam Švejda, mluvčím Marek Vácha.

Institut plánování a rozvoje Prahy (IPR) ohlásil organizační a personální změny v komunikačním oddělení. K 1. listopadu zde vznikla Sekce vnějších vztahů, která sdružila dosavadní Kancelář komunikace a Kancelář participace a sociálních inovací. Dosavadní vedoucí Kanceláře komunikace, Adam Švejda, se nově stává ředitelem Sekce vnějších vztahů.

Adam Švejda

Adam Švejda

Nově zřízenou funkci tiskového mluvčího zaujímá Marek Vácha, specialista na komunikaci, který též povede čtyřčlenný tým komunikace. Vácha dosud na IPR Praha působil jako Švejdův zástupce. 

Marek Vácha

Marek Vácha

Švejda a Vácha vytvořili v tandemu kancelář komunikace, která pořádá řadu popularizačních a vzdělávacích akcí v oblasti architektury, urbanismu a územního plánování, stejně jako veřejných debat, výstav a workshopů. Tým komunikace IPR Praha stál i u zrodu mezinárodní konference ReSite z oblasti urbanismu a sociálních inovací.

Důvodem současných změn je i chystané otevření Centra pro architekturu a městské plánování, nové platformy pro vzdělávání a diskuse o budoucnosti metropole. IPR Praha je hlavním koncepčním pracovištěm hlavního města pro urbanismus, plánování a územní rozvoj.