V únoru vydáme desetiročenku, tištěný speciál Médiáře. Bude chtít svůj výtisk? Napište si o něj.

Televize Active dostala pokuty za 900.000 Kč

Teleshoppingový kanál lákal k drahým telefonátům, přitom v soutěži nešlo vyhrát.

Regulátorovi v minulosti vadil pořad Sexy výhra. Repro: stream.cz

Pořad Sexy výhra vadil regulátorovi i v minulosti. Repro: stream.cz

Rada pro vysílání trestá provozovatele teleshoppingové televize Active za to, že opakovaně klamal diváky. Tři pokuty po 300.000 Kč dostala firma TV CZ kvůli soutěžím v pořadech Kvíz a Sexy výhra, v nichž nabádala k zavolání na drahé telefonní linky, aniž by volající měl šanci na výhru.

Není to první problém s regulátorem, respektive se zákonem, který televize má. Loni ji rada pro vysílání pokutovala za to, že s ní nespolupracuje, předloni podala trestní oznámení kvůli podezření z podvodu v pořadu Sexy výhra. Firmu TV CZ vlastní maďarská firma EsoTV, jednatelkou v Česku je Renata Pešková, bývalá šéfka zkrachovalé Public TV.

Čím televize Active porušila zákon

  • Pořad Kvíz, 29. května v 19.30: V teleshoppingovém bloku, jehož předmětem byla audiotexová služba, prostřednictvím níž měl divák správně odpovědět na soutěžní otázku, byla uvedena jako správná odpověď objektivně nesprávná, resp. odhalení správné odpovědi spočívalo v takové racionálně neuchopitelné podmínce, kterou nemohl soutěžící odkrýt, neboť odpověď číslo 558 neodpovídá součtu litrů uvedených na obrázku, ani vezmeme-li v úvahu všechny odhalitelné nepravidelnosti. Spotřebitel tak může na základě zhlédnutí předmětného teleshoppingu učinit obchodní rozhodnutí, které by jinak neučinil, tzn. zavolat na uvedené telefonní číslo za zvýšenou sazbu, aby sdělil odpověď, kterou považuje dle objektivních měřítek za správnou, přestože vzhledem k zavádějící odpovědi, která byla na závěr teleshoppingového bloku označena jako správná, nemá šanci na výhru.
  • Pořad Sexy výhra, 18. května 2014 v 01.00: V teleshoppingovém bloku, jehož předmětem byla audiotexová služba, prostřednictvím níž měl divák správně odpovědět na soutěžní otázku, byla uvedena jako správná odpověď odpověď objektivně nesprávná, neboť výsledek 386 na c, jestliže c je myšlena konstanta vyjadřující rychlost šíření světla ve vakuu, která závisí na tom, v jakých jednotkách je uvedena – km/s, m/s, km/h, se může lišit. Není možné mluvit o nejvyšším čísle vzhledem k tomu, že jeho součástí jsou i možné rozdílné jednotky rychlosti. Spotřebitel tak mohl na základě zhlédnutí předmětného teleshoppingu učinit obchodní rozhodnutí, které by jinak neučinil, tzn. zavolat na uvedené telefonní číslo se zvýšenou sazbu, aby sdělil odpověď, kterou považuje dle objektivních měřítek za správnou, přestože vzhledem k zavádějící odpovědi, která byla na závěr teleshoppingového bloku označena jako správná, nemá šanci na výhru.
  • Pořad Sexy výhra, 16. května 2014 v 19.30: V teleshoppingovém bloku, jehož předmětem 1 byla audiotexová služba, prostřednictvím níž měl divák správně odpovědět na soutěžní otázku, byla uvedena jako správná odpověď odpověď objektivně nesprávná, resp. odhalení správné odpovědi spočívalo v takové racionálně neuchopitelné podmínce, že ji soutěžící nemohl odkrýt, neboť chyby na mincích (které kvůli drobné odchylce byly chápány jako neplatné, a do konečného výsledku se proto nezapočítávaly), nebylo možné identifikovat ani poté, co moderátorka správnou odpověď ukázala a kdy byly chybné mince označeny červeným kroužkem. Spotřebitel tak mohl na základě zhlédnutí předmětného teleshoppingu učinit obchodní rozhodnutí, které by jinak neučinil, tzn. zavolat na uvedené telefonní číslo za zvýšenou sazbu, aby sdělil odpověď, kterou považuje dle objektivních měřítek za správnou, přestože vzhledem k zavádějící odpovědi, která byla na závěr teleshoppingového bloku označena jako správná, neměl šanci na výhru.

Zdroj: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání