Televize nečekají na zákon, samy rozjíždějí označování pořadů

Česká televize a Prima začaly s labellingem, piktogramy na obrazovce. O příslušném zákoně poslanci diskutují léta, zatím planě.

Veřejnoprávní Česká televize a komerční stanice Prima začínají na svých obrazovkách testovat systém označování pořadů. Tzv. labelling má usnadnit orientaci ve vysílaných dílech, konkrétně ukazuje, od jakého věku je pořad přístupný či zda obsahuje závadné scény. Pomoci má jednak rodičům při ochraně dětí a mladistvých před obrazovkou, jednak televizím minimalizovat správní postihy ze strany regulační rady pro vysílání.

Asociace televizních organizací (ATO) se přitom do systému pouští v době, kdy existence takového systému stále není zakotvena v mediální legislativě. „Provozovatelé vysílání sdružení v ATO se rozhodli k labellingu dobrovolně přistoupit, a sice formou samoregulace,“ uvedla organizace vysílatelů.

Nizozemský systém Kijkwijzer

Nizozemský systém Kijkwijzer má (zleva) symboly pro věkovou přístupnost a pak označení scén násilí, strachu, explicitně sexuální výjevy, diskriminující chování, požívání drog a slovní vulgarismy

V praxi to vypadá tak, že divák v úvodu pořadu vidí v pravém horním rohu obrazovky konkrétní piktogram - třeba patnáctka a plus v kolečku znamená, že pořad je vhodný pro diváky od 15 let výš. Systém kromě věkového vymezení zahrnuje symboly avizující hrubé samoúčelné násilí, děsivé scény, sexuální výjevy, alkohol a drogy nebo vulgarismy. Tuzemské stanice přitom vycházejí z nizozemského systému Kijkwijzer, který už před pěti lety doporučili místní médiologové z Univerzity Karlovy. Poslanci se poté opakovaně snažili zanést labelling do novel mediálních zákonů, zatím však vždy z těchto snah sešlo. Momentálně je zavedení systému označování pořadů znovu na stole, v rámci připravované širší inovace mediální legislativy, jež má vstoupit v platnost příští rok.

Subjekty z praxe jsou přitom napřed. „Směřujeme k přípravě a spuštění samoregulačního mechanismu, který bude inspirován základními principy fungování osvědčených evropských modelů a bude odpovídat českým podmínkám,“ uvedla jednatelka ATO Vlasta Roškotová. „Labelling by měl nejen ochránit děti a mladistvé před negativním dopadem nevhodných pořadů, ale očekává se, že přinese i jasná pravidla při posuzování správních deliktů,“ doplnila. Pro televize by to tak mohlo znamenat méně pokut za vysílání nevhodného obsahu.

Česká televize testuje vlastní systém od 1. září, a to na programech ČT1, ČT2 a ČT Art v době od 20 do 22 hodin, tedy v hlavním vysílacím čase, kdy je u obrazovek nejvíc diváků. „Dramaturgové všech pořadů jsou povinni je klasifikovat podle závadných prvků. Následně, na základě kontextu vybraného pořadu doporučí, zda pořad zařadit od 20 hodin s piktogramem 15+, který je vodítkem pro rodiče,“ přiblížila veřejnoprávní televize. Podobně funguje označování pořadů na kanálu pro děti ČT:D (Déčko). Tam se používá symbol 8+ pro pořady, které sice nejsou nevhodné pro děti, ale pro nejmenší diváky by mohly být příliš složité.

„Pokud by pořad obsahoval pornografii nebo hrubé samoúčelné násilí, není do vysílání zařazen. V případě ostatních závadných prvků dramaturg pak hodnotí kontext pořadu, způsob narace i další souvislosti a na závěr doporučí pořad k vysílání pro konkrétní věkovou skupinu,“ popisuje dále ATO. K samoregulaci se kromě ČT přihlásila i televize Prima.

Česká televize od září ustavila interní komisi, která zkušební provoz systému po dvou měsících vyhodnotí a pak jednak upraví pro ostré nasazení, jednak předá zkušenosti ministerstvu kultury a radě pro vysílání. Představitelé obou těchto těles jsou totiž zastoupeni v pracovní skupině, která na nové legislativě pracuje. Vyhodnocení zkušebního provozu labellingu má rovněž zahrnout diskuse s rodiči a odborníky na dětskou psychologii a média.