Televize podpořily vznik crossmediálního měření

Asociace je pro postupné propojení existujících výzkumů, nezačínat na zelené louce.

Tuzemské televize sdružené v Asociaci televizních organizací (ATO) - řádnými členy jsou Česká televize, Prima, Óčko, stanice Atmedia - se shodly, že mají zájem rozvíjet na českém trhu crossmediální výzkum. Valná hromada asociace toto úterý rozhodla, že zřídí pracovní skupinu při své metodologické komisi, která má za úkol zpracovat do konce prvního čtvrtletí 2015 Koncepci budoucího rozvoje crossmediálního výzkumu. V pracovní skupině mají být zastoupeni zástupci mediálního trhu, výzkumníci i reklamní zadavatelé.

Televize o měření napříč mediatypy

Z pohledu ATO není nutné začínat na zelené louce a zkoumat okamžitě všechny mediatypy současně, daleko efektivnější a pro trh přínosnější je zaměřit se v této době na platformy s možným propojením. Plnohodnotné crossmediální měření napříč všemi mediatypy není v tuto chvíli pro mediální trh dosažitelné. Na trhu panují značně rozdílné názory na budoucí cíle a možnosti takového projektu. V kontrastu k tomuto stavu existují dnes již reálné a konkrétní potřeby, které lze obsloužit využitím stávajících zdrojů, a to metodicky akceptovatelným způsobem.