Televizní asociace podepsala novou smlouvu na peoplemetry, Nova se chce soudit

Navzdory silnému nesouhlasu Novy dnes asociace tuzemských televizí a reklamních zadavatelů podepsala smlouvu na měření sledovanosti na léta 2013 až 2017, a to se stávajícím dodavatelem dat společností Mediaresearch.

Podpis výše uvedené smlouvy je posledním zákonným krokem v procesu veřejné zakázky, který otevírá cestu novému projektu peoplemetrového měření v letech 2013 až 2017, doplnila asociace. O vítězi rozhodla včera, po dvou měsících dohadů.

Pro Mediaresearch jsou Česká televize, televize Prima i Asociace komunikačních agentur. Čtvrtý řádný člen televizního sdružení, Nova, proti tomu včera protestovala - prohlásila, že „považuje ho za protiprávní a bude se tomuto rozhodnutí bránit všemi právními prostředky, včetně nároku na náhradu související škody“.

Nova považuje výběr Mediaresearch za vítěze za „flagrantní porušení závazné Dohody mezi ATO a jejím členy o právech a povinnostech ATO a řádných členů ATO při výběru nového realizátora projektu elektronického měření sledovanosti televizního vysílání“. Podle televize je totiž pro takové rozhodnutí nutný souhlas všech členů.