V únoru vydáme desetiročenku, tištěný speciál Médiáře. Bude chtít svůj výtisk? Napište si o něj.

Televizní odbory: Drtinovou stáhli z Událostí, komentářů na politickou objednávku

Televizní odboráři v čele s Antonínem Dekojem jsou přesvědčeni, že Daniela Drtinová přišla o místo v týmu moderátorů prestižní relace České televize Události, komentáře na politickou objednávku. Protestují proto a chtějí, aby v pořadu zůstala. Ředitel zpravodajství ČT Zdeněk Šámal předevčírem oznámil, že pořad už nebudou uvádět Drtinová ani Bohumil Klepetko, místo nich se bude s Martinem Veselovským střídat Lukáš Dolanský.

„Není pochopitelné náhlé a nezdůvodněné odvolání moderátorky, která je tváří pořadu mnoho let, a jejíž příprava a výkony na obrazovce byly nejen editorským týmem, ale i vedením zpravodajství ČT vždy velice kladně hodnoceny,“ uvádějí odboráři České televize. „Naposledy vyjádřil značnou nespokojenost s vedením rozhovoru současný ministr kultury Jiří Balvín, když moderátorka trvala na jasném vysvětlení motivů odvolání ředitele Národního divadla Jana Buriana,“ připomínají.

Dlouholeté moderátorce „Ukáček“ Drtinové chce ředitel zpravodajství zařídit pořad s jejím jménem v názvu, jako má v neděli Václav Moravec. Má jít o rozhovory s politiky ve všední dny od 18.35 zhruba do 19.00, s cílem podpořit své vysílání před hlavní zpravodajskou relací Události, která začíná právě v 19.00.

„Považoval bych za optimální, kdyby se Daniela Drtinová stala výhradní moderátorkou tohoto pořadu, který by mohl nést její jméno, vzniklo by pakInterview Daniely Drtinové. Chápu nicméně, že takový formát by byl náročný z hlediska časového i hledisek jiných. Tato otázka tak zatím zůstává otevřená,“ uvedl Šámal.

PROHLÁŠENÍ ODBORÁŘŮ ČESKÉ TELEVIZE

Výkonný výbor Nezávislé odborové organizace České televize v Praze důrazně protestuje proti náhlému a nezdůvodněnému odvolání moderátorky Daniely Drtinové z pořadu Události komentáře, neboť vše nasvědčuje tomu, že by mohlo jít ze strany ČT o splnění politické zakázky.

  1. Události komentáře jsou vedením ČT vnímány jako „vlajková loď“ ČT24. Generální ředitel ČT Petr Dvořák je v tisku opakovaně označil za hlavní pořad ČT24 a jmenovitě Danielu Drtinovou za jednoho ze dvou nejlepších moderátorů stanice. To je ostatně v souladu i s průzkumy názorů diváků. Proto není pochopitelné náhlé a nezdůvodněné odvolání moderátorky, která je tváří pořadu mnoho let, a jejíž příprava a výkony na obrazovce byly nejen editorským týmem, ale i vedením zpravodajství ČT vždy velice kladně hodnoceny. Její rychlé přeřazení bez seriózní diskuse je z tohoto hlediska značně nelogické.
  2. Rozhovory vedené Danielou Drtinovou v pořadu Události komentáře však byly v minulosti mnohokrát terčem kritiky respondentů, zejména z politické sféry.
  3. Naposledy vyjádřil značnou nespokojenost s vedením rozhovoru současný ministr kultury Jiří Balvín, když moderátorka trvala na jasném vysvětlení motivů odvolání ředitele Národního divadla Jana Buriana. Po značně nepřesvědčivém výkonu v pořadu Události komentáře moderovaném právě Danielou Drtinovou byl Jiří Balvín přinucen své rozhodnutí revokovat a Jana Buriana vrátit zpět do čela první scény. Jedná se pouze o jeden z příkladů, kdy si politik stěžoval na vedení rozhovoru. Časová souslednost s nynějším stažením moderátorky z prestižního pořadu proti její vůli a bez jakékoli diskuse s celým tvůrčím týmem tak nelze považovat za náhodu.

Zástupci Výkonného výboru NOO ČT v Praze své výhrady sdělili osobně generálnímu řediteli ČT Petru Dvořákovi a vyzvali ho, aby odvolání Daniely Drtinové z Událostí komentářů přehodnotil. Jedině tak může vyvrátit důvodné podezření, že jedná na politickou objednávku a tím fakticky popírá smysl televize veřejné služby ze zákona nezávislé na politické moci.

Podle vedení televizních odborů je zároveň nezbytné opět zahájit vážnou debatu na téma nestranného a vyváženého zpravodajství bez ohledu na to, kdo momentálně sedí na Hradě, v parlamentu či ve Strakově akademii. Vedení ČT musí bezpodmínečně umět čelit politickým tlakům a v tom má plnou podporu Nezávislé odborové organizace. V ČT totiž nejde prioritně o místa pro konkrétní osoby, ale o základní princip nezávislosti a nestrannosti, na kterém televize veřejné služby stojí, který jsme vždy hájili a který by, dle našeho hlubokého přesvědčení, mohl být opět v ohrožení.

Za VV NOO ČT v Praze
Antonín Dekoj v. r., předseda NOO