Česká televize

Moderátor je strážcem obsahu. Až pak nestrannosti

Moderátor je strážcem obsahu. Až pak nestrannosti

Co je moderátorsky lépe zvládnutou politickou diskusí? Taková, kde hosté mají možnost pronést srovnatelný počet replik, mluvit po srovnatelnou dobu a nebýt přitom přerušováni, anebo taková, kdy připravený moderátor dokáže obratem korigovat hosta a udržet diskusi u nastolených témat? Jsem přesvědčen, že druhý přístup by měl být upřednostňován.
  • 16. 05. 2023