Rádio

České mediální zákony čekají na koncepční revizi

České mediální zákony čekají na koncepční revizi

Tuzemská mediální legislativa upravující činnost médií bohužel nereflektuje současný vývoj, který se od obsahové regulace přesouvá směrem k samoregulaci. Ta v zájmu zachování plurality médií klade místo obsahu důraz na regulaci hospodářské soutěže.
  • 09. 04. 2021