„Tendr Horské služby padl kvůli liknavosti“

Výběrové řízení na propagační kampaň českých hor ztroskotalo vinou prostojů.

Horská služba. Foto: Profimedia.cz

Horská služba. Ilustrační foto: Profimedia.cz

Zrušení tendru státem financované Horské služby ČR v hodnotě 17,5 milionu Kč na televizní a rozhlasovou kampaň českých hor nenechalo zúčastněné agentury úplně v klidu. Mimo jiné proto, že jeho součástí byl i požadavek na rezervaci reklamních časů v konkrétních médiích. 

Podle Luďka Rychtara, ředitele reklamní a eventové agentury Arkadia, jež se zúčastnila výběrového řízení, s účastníky od podání nabídky dlouho nikdo nekomunikoval. „Zadání výběrového řízení bylo relativně komplikované, ale realizovatelné. Šlo o zakázku na vytvoření a odvysílání rozhlasových a televizních spotů. Tendr byl vypsán začátkem května s uzávěrkou do 29. června a s tím, že o vítězi se mělo původně rozhodnout zhruba do konce července. Spoty přitom měly být vyrobeny a odvysílány do 15. prosince letošního roku, což byla podmínka pro to, aby mohly být spolufinancovány z prostředků Evropské unie. Bylo to hraniční, ale pořád ještě zvládnutelné,“ popsal průběh řízení Rychtar.

Tendru se podle informací Médiáře zúčastnilo zhruba pět nebo šest agentur, kromě Arkadie mezi nimi byly ještě třeba Ogilvy Morava a Comtech. Problém podle Rychtara nastal, když zadavatel prakticky přestal s účastníky komunikovat. „Součástí zadávacích podmínek bylo to, že všichni uchazeči musí získat potvrzení od statutárních zástupců médií, že si u nich rezervovali čas potřebný k odvysílání spotů. Ale od chvíle, kdy jsme podali nabídku, nastalo ticho a nekomunikovala s námi ani Horská služba, ani administrátor zakázky, kterým byla ostravská společnost Quantum CZ.“

Quantum CZ je ostravská firma, která se od roku 2000 zabývá poradenstvím, zpracováním a realizací projektů z fondů Evropské unie, mimorozpočtových fondů České republiky a dalších národních dotačních zdrojů. Zakázku administrovala, ale jak Médiáři sdělil její projektový manažer Libor Kozubek, vývoj situace údajně nemohla ovlivnit. „My jako administrátor jsme byli smluvně vázáni mlčenlivostí s tím, že dokud zadavatel neučiní finální rozhodnutí, s nikým komunikovat nesmíme. Šlo tedy o kroky ze strany Horské služby, se kterými jsme nemohli nic dělat,“ uvedl Kozubek.

Podle Rychtara se tak zúčastněné agentury i jimi oslovená média ocitla ve značně nepohodlné situaci, která trvala od července až do 10. listopadu, kdy byl tendr oficiálně zrušen. „Kvůli prokrastinaci zadavatele došlo k tomu, že už se nedaly čerpat prostředky z Evropské unie. Horská služba tak přišla o propagaci, všechny zúčastněné subjekty o stovky hodin práce a média se ocitla v mimořádně nekomfortní situaci, protože musela držet zarezervovány zajímavé časy,“ zlobí se ředitel Arkadie.

Podle informací Médiáře došlo k prodlevě na základě komunikace mezi Horskou službou a jejím zřizovatelem, kterým je ministerstvo pro místní rozvoj. To pravděpodobně neschválilo přidělení zakázky a věc se nepodařilo včas dořešit. „Horská služba podléhá coby obecně prospěšná společnost financovaná ze státních zdrojů určitému postupu, a ten se nám bohužel nepodařilo dotáhnout do konce. Problémem se tak stalo splnění termínu. Žádali jsme o jeho prodloužení, ale bohužel k tomu nedošlo,“ řekl Médiáři ředitel-náčelník Horské služby ČR Jiří Brožek

Podle zúčastněných agentur tak stojí za zrušením výběrového řízení především liknavost a špatná komunikace na straně zadavatele. „Jde o typický případ, kdy řada soukromých subjektů investuje čas i energii do něčeho, co může státu pomoci, ale jejich úsilí přijde úplně vniveč,“ shrnul pro Médiář člen prezidia Asociace komunikačních agentur Jan Rauschert, jinak ředitel komunikační agentury Comtech, která se rovněž zúčastnila tendru.