Tendr na peoplemetry byl v pořádku, rozhodl antimonopolní úřad

Antimonopolní úřad vydal v pondělí 3. června rozhodnutí, kterým zastavil správní řízení vedené s Asociací televizních organizací (ATO) ve věci veřejné zakázky na projekt elektronického měření televizní sledovanosti. „Úřad přezkoumal postup veřejné zakázky a nezjistil důvody pro uložení sankce,“ oznámila dnes asociace. Stěžovatel byl anonymní, průběh tendru vadil televizi Nova, která na protest proti jeho výsledku vystoupila po patnácti letech z asociace a založila s mediální agenturou Médea nové sdružení, pro něž vytendrovala měření od AC Nielsen.

ATO v tendru vyhlášeném v roce 2011 vybírala realizátora měření mezi čtyřmi uchazeči, konkrétně společnosti GfK Czech, AC Nielsen Czech Republic, TNS AISA a Mediaresearch. Televizní asociace dnes poprvé oficiálně popsala průběh tendru: „V průběhu řízení vyřadila jednoho uchazeče pro výrazné překročení nejvýše přípustné nabídkové ceny (TNS AISA), další dva uchazeči byli vyřazeni pro formální nedostatky, a sice GfK Czech a AC Nielsen Czech Republic. Hodnotící komise doporučila zadavateli k přijetí nabídku společnosti Mediaresearch, která jako jediná splnila veškeré zadávací podmínky stanovené zadavatelem a předepsané zákonem o veřejných zakázkách.“

Mediaresearch tedy provozuje peoplemetry v Česku dalších pět let, v letech 2013 až 2017. Vedle toho AC Nielsen má dodat na trh druhá data, a to v lednu 2014. „V tendru ATO však její nabídka neprošla kontrolou úplnosti nabídek oprávněně, jak konstatoval ÚOHS ve svém rozhodnutí,“ prohlásila dnes televizní asociace, která v inkriminované době sdružovala kromě Novy také Českou televizi, Primu a Asociaci komunikačních agentur. Rozhodnutí úřadu zatím není pravomocné.

VYJÁDŘENÍ ŠÉFKY MEDIARESEARCHE TEREZY ŠIMEČKOVÉ

Rozhodnutí antimonopolního úřadu ve věci, zda byl jeden z účastníků vyřazen z výběrového řízení Asociace televizních organizací oprávněně, nemohlo dle mého názoru dopadnout jinak. Jako účastník tendru jsme znali informace z otevírání obálek a důvody, proč byli ostatní účastníci vyřazeni (překročení maximální možné stanovené ceny, předložení nabídky bez zákonem požadované podepsané smlouvy). Jsem ráda, že rozhodnutí ukončilo vykonstruovaný problém, kterým byl český mediální trh uměle obtěžován poslední rok a půl, škoda jen, že se mediální trh oficiálně nedozví jméno „anonymního“ stěžovatele. Rozhodnutí úřadu je zároveň jasným signálem i pro zahraničí, že měření televizní sledovanosti v České republice je nezpochybnitelné a z něj vzniklá jednotná měna je relevantní pro celý trh. Z tohoto pohledu je začínající příprava paralelního měření TV sledovanosti pro SPMS, kterou zveřejnila společnost AC Nielsen, pouze upraveným plánem realizace nabídky vyřazené z původního tendru … a tedy plánem na rozbití jednotné měny, jejíž kvalitou se český televizní trh po celou dobu její existence pyšní. Je mi ctí pracovat vedle profesionálů, kteří už 16 let zodpovědně budují tuto JEDNOTNOU MĚNU – společný český peoplemetrový projekt a nejenom, že nepochybili při přípravě výběrového řízení, ale nebojí se za svoje přesvědčení i bojovat. Jsem zcela přesvědčena, že náš projekt pro Asociaci televizních organizací pro období 2013-2017 prospěje dalšímu rozvoji mediální a výzkumné branže. V posledních jedenácti letech jsme ve spolupráci s metodologickou komisí ATO projekt neustále rozvíjeli a rozšiřovali, od letošního roku je projekt rozšířen např. o měření odložené (timeshift) sledovanosti, jsou k dispozici online data či data z měření sledovanosti televize na internetu. Budování projektu je pro mne osobně i pro mé kolegy trvalou péčí o rozvoj vlastního dítěte, aktuálně jsme v letošním roce do peoplemetrového projektu zavedli novou, významně inovovanou klasifikaci ABCDE 2013, která nahrazuje původní dvě koncepce ESOMAR.

Sdílejte