Náš newsletter se po letní pauze vrátil na začátku září k běžnému provozu: chodí každý všední den.

Tendr na provozovatele DMS bude vypsán znovu

Službu dárcovských SMS zajistí technicky firma ATS, která dostane partnera z neziskového sektoru, rozhodla Asociace provozovatelů mobilních sítí.

Běh pro Paraple 2015

Mezi projekty podporované formou DMS se řadí například každoroční charitativní Běh pro paraple. Foto Martin Salajka

Představenstvo Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS) rozhodlo na svém zasedání 24. června o zrušení výběrového řízení na poskytovatele systému dárcovské SMS (DMS). Důvodem je podle asociace to, že ani jedna z předložených nabídek „nevyhovovala představám o budoucím fungování a rozvoji služby DMS“.

„Během výběrového řízení se ukázalo jako nejvhodnější technologické řešení pro zajištění služby DMS řešení společnosti ATS, která v současné době službu technologicky zajišťuje a má rozsáhlé zkušenosti v oblasti prémiových SMS a mobilního marketingu,“ uvádí asociace ve své tiskové zprávě. ATS neboli Advanced Telecom Services byla také jedním ze tří účastníků tendru, v němž soupeřila se společnostmi Pays.cz a Nadace Via.

„Na dalším rozvoji DMS máme maximální zájem a chceme, aby služba byla zajištěna spolehlivě jak po technologické, tak strategické stránce,“ tvrdí Jiří Šuchman, prezident APMS. Asociace se proto podle něj rozhodla vypsat další tendr a najít vhodného strategického partnera z oblasti neziskového sektoru, který společně s ATS zajistí fungování a další vývoj nového systému DMS. Toto výběrové řízení vypíše APMS v nejbližší době. 

DMS - Dárcovská SMS je společným projektem APMS a Fóra dárců - organizace usilující o podporu filantropie v České republice. Cílem nového systému DMS je zvýšení prostředků plynoucích do neziskového sektoru formou dárcovských SMS.