V únoru vydáme desetiročenku, tištěný speciál Médiáře. Bude chtít svůj výtisk? Napište si o něj.

Trh výzkumu v ČR stabilní, vede Nielsen

Obor si udržel objem pohodlně nad 2 miliardami Kč. Dál rostl podíl online výzkumů. Příjmy z místních zdrojů se příliš nezvýšily.

Čtení statistik. Foto: Profimedia.cz

Čtení statistik. Foto: Profimedia.cz

Obrat výzkumného trhu se v posledních letech stabilizoval. V loňském roce 2013 činil jeho celkový odhadovaný obrat 2,37 miliardy Kč, oproti 2,35 miliardy v roce 2012. Oznámilo to oborové Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejné mínění (SIMAR), v němž je tucet výzkumných agentur na českém trhu. Objem přes 2 miliardy si trh drží posledních sedm let.

OBRAT VÝZKUMNÉHO TRHU V ČR, V MILIARDÁCH KČ
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1,5 1,65 1,8 1,98 2,24 2,3 2,25 2,4 2,3 2,35 2,37
Zdroj: SIMAR. Do výpočtu odhadu celkového obratu trhu přispělo 12 členských agentur SIMAR (v tabulce níže vyznačeny tučně) a 9 spolupracujících agentur. Celkový reportovaný obrat je 1,96 miliardy Kč, zbytek (asi 17 %) tvoří odhad. Při odhadu celkového obratu trhu vyšel SIMAR z dat, jež poskytly ostatní agentury v předešlých letech, a přibližného odhadu obratu dalších subjektů, které na trhu působí. V tradičním výzkumném trhu nebyly podle dostupných informací žádné další posuny, SIMAR spíš vidí pokles zájmu o menší výzkumné subjekty.

V roce 2014 sdružení podlé své šéfky Hany Huntové očekává spíše stabilizaci či mírné navýšení, které však souvisí s vývojem ekonomiky a optimismem, respektive pesimismem celého místního podnikatelského sektoru. „V souladu s obecnými trendy v marketingu a prodeji zadavatelé vyhledávají rychlá a levná řešení. V komentářích agentur ke stavu trhu se často objevuje zmínka o tom, že velké projekty postupně nahrazuje větší množství menších zakázek,“ podotýká Huntová.

Odborníci z výzkumných agentur zmiňují jako jednu z mála oblastí růstu online výzkumy. Huntová říká, že to není překvapivé: „Růst této kategorie zaznamenáváme už posledních pět let, v roce 2010 byl podíl online výzkumu na celkovém reportovaném odhadu 27 %, v roce 2013 je to již 37 %. Online se tak stává významnou výzkumnou metodou na českém trhu.“

POŘADÍ VÝZKUMNÝCH AGENTUR V ČR PODLE OBRATU, V MILIONECH KČ
AC Nielsen 440-460
Ipsos 340-360
GfK Czech 200-220
Millward Brown 160-180
TNS AISA 140-160
STEM/MARK 100-120
PPM Factum 80-100
Mediaresearch 60-80
Median, NMS Market Research, Incoma GfK 40-60
Simply5, MGE Data, DataCollect 20-40
Confess Research, CEE Insight, Opinion Window, Kleffmann, Český národní panel, Mindbridge, Ultex 5-20
Zdroj: SIMAR, 2014. Tučně jsou vyznačeny členské agentury sdružení, které přispěly do výpočtu odhadů.

V pořadí agentur na českém trhu došlo loni k několika změnám, největší agenturou na trhu z pohledu obratu se v roce 2013 stala agentura AC Nielsen. Ta přitom letos v létě ovládla konkurenční Mediaresearch, náskok tedy ještě zvýší.

„V souladu s trendy trhu byl růst agenturního obratu spíše výjimečný, rostoucí agentury dosáhly lepších výsledků například tím, že v Česku umístily centrum, které zpracovává data z jiných zemí. Ukazuje to na to, že si kvality práce našich výzkumníků mezinárodní sítě váží, ale také že obrat z lokálních zdrojů příliš neroste,“ hodnotí Hana Huntová.

Celosvětově loni rekord

Celosvětový obrat výzkumu trhu a veřejného mínění dosáhl v roce 2013 historicky nejvyšší hodnoty 40,3 miliardy dolarů. Spočítalo to světové sdružení výzkumných agentur ESOMAR. To už několik let do statistik zahrnuje poradenské společnosti (třeba Gartner, Forrester nebo IDC) a sektor online analytiky. Tento nový segment tvoří 21 % trhu a dynamicky roste, zatímco tradiční výzkum si udržuje svou pozici.

Celosvětový růst přitom loni v průměru činil 0,7 %. Táhne ho Severní Amerika (+2,9 %) a Asie a Tichomoří (+1,6 %), Latinská Amerika stagnuje (-0,1 %), Afrika a Střední Východ se mírně propadly (-1,2 %).

Podobně Evropa stále trpí pokrizovým blues (meziročně -1,4 %), růst byl zaznamenán spíš ve východní Evropě, zatímco klasičtí velikáni výzkumu v Evropě - Velká Británie, Německo, Francie - hlásili stagnaci. Česko si udrželo svou pozici druhé největší země ve střední a východní Evropě, hned za Polskem.

Severní Amerika a Evropa mají na světovém výzkumném trhu podíl každá zhruba 40 %, Asie a Tichomoří ukrajuje 15 %, Latinská Amerika má zhruba 5 %, Afrika a Střední Východ mají oproti tomu nepatrné podíly.