Chystáme desetiročenku, tištěný speciál Médiáře. Chcete v něm ukázat svou agenturu? Přidejte se.

Tři žádosti a tři návrhy ze strany agentur

Jaké jsou tři nejdůležitější požadavky českých agentur na marketéry? Které tři věci jsou agentury ochotné nabídnout na oplátku s cílem zlepšit spolupráci?

Pravda o kočkách a psech

Posledních jedenáct týdnů jsme do hloubky zkoumali klíčová témata týkající se spolupráce agentur a marketingových oddělení. Nejdřív jsme se ptali agentur na jejich hlavní frustrace a potřeby směrem k marketérům, poté jsme to otočili a ptali se marketérů, jak by šla spolupráce s agenturami vylepšit a jaké jsou jejich potřeby a očekávání od agentur.

V závěrečných dvou kapitolách studie se pokusíme zaměřit na opravdovou podstatu a položíme následující otázku: ze všeho, co jsme probrali v uplynulých jedenácti týdnech, co jsou tři nejdůležitější věci, které potřebujete jeden od druhého, a co můžete nabídnout na oplátku?

Co říkají agentury

Tento týden se ptáme agentur, co jsou jejich tři největší požadavky na marketéry, ale také které tři věci jsou ochotné nabídnout na oplátku s cílem zlepšit spolupráci marketingu a agentur.

Co říkají agentury

Většina agentur by se ráda stala užším obchodním partnerem pro své klienty. Mají ale pocit, že toho mohou dosáhnout a přinést přidanou hodnotu jen v případě, kdy je s nimi klient ochotný sdílet data, má transparentní komunikaci a zahrne je víc do přípravy své marketingové strategie.

Stejně tak jsou agentury, které vidí tuto příležitost, ochotné posílit své strategické schopnosti skrze lepší trénink a nábor lidí, a současně pracují na rozvoji základních dovedností, jako je schopnost aktivně naslouchat a silný projektový management.

Tři žádosti od agentur

Sdílejte, prosím

Nejčastější žádostí je jednoznačně touha po větší spolupráci a sdílení informací s agenturou. Výzkum, data, marketingové plány, ale také výsledky týkající se jak byznysu, tak marketingu. Agentury slibují, že věnují dostatek času tomu, aby si poskytnuté informace prostudovaly, a předpokládají, že jim to pomůže s lepším pochopením marketingových výzev, identifikováním příležitostí a v důsledku přispěje k vyšší kvalitě odvedené práce.

Osobní komunikace

Zadruhé je zde touha po hlubší a pravidelnější komunikaci, stejně tak po zpětné vazbě. Konkrétně míň emailů a víc osobního kontaktu či alespoň telefonních hovorů. Snažte se na kampani spolupracovat s agenturou a podávat kvalitní a pravidelnou zpětnou vazbu, nejen co se týče kampaní, ale i výkonu agentury a úrovně spolupráce. Nebojte se upřímnosti, ale umějte ocenit dobře odvedenou práci.

Jasné cíle

Mějte jasnou marketingovou strategii, která bude jednoduše vysvětlitelná. Věnujte, prosím, čas přípravě kvalitních briefů s jasnými cíli, které jsou v souladu s vaší marketingovou strategií. Nezoufejte, pokud bude mít agentura k briefu výhrady – je to součást kreativního procesu, která má za cíl jedinou věc, a to dosáhnout nejlepšího možného výsledku. Mějte zájem o kreativní práci a podporujte ji, jak jen je to možné. Přiveďte s sebou zástupce agentury, pokud potřebujete podporu při prezentování klíčovým interním lidem.

Tři návrhy agentur

Investice do strategie

Většina agentur je ochotna investovat do schopných a talentovaných zaměstnanců s cílem líp pochopit byznys daného klienta v případě, že je tu šance, že to bude mít pozitivní vliv na kvalitu kreativní práce a agentuře to přinese větší prestiž a „hodnotu“. Nicméně aby se tak stalo, marketéři musí být ochotní zaplatit za schopného plánovače. Musí být ochotní sdílet svoje vědomosti, smysluplně trávit čas s agenturami u jednoho stolu. Dát jim šanci dokázat, že jsou hodnotnými partnery a následně je za jejich práci i adekvátně ohodnotit.

Umění naslouchat

Agentury jsou si vědomy toho, že se musí stát lepšími aktivními posluchači a jsou ochotny z toho udělat svou prioritu. Lepší naslouchání a kladení těch správných otázek pomůže agentuře pochopit klientovy potřeby, následně se jeho potřebám přizpůsobit či najít potřebné znalosti a zkušenosti v rámci svých mezinárodních sítí. To také sníží potřebu tvrdě se prodávat a naopak vytvoří základ pro společný proces kreativního vývoje.

Procesy a administrativa

Ve srovnání se svými klienty, většina agentur chápe, že jejich interní procesy a úroveň disciplíny mohou být lepší. Mnoho z nich je ochotno se zblízka podívat na jejich interní postupy a zajistit to, aby úkoly spojené s denní rutinou byly prováděny nejefektivnějším možným způsobem. Chápou, že spolupráce se nestane efektivní sama od sebe, ale že klíčem k ní jsou jasné pracovní postupy a osobní zodpovědnost, a chtějí se tím zabývat.

Chcete-li se o studii dozvědět víc, kontaktujte autora na marklcichon@gmail.com.