Náš newsletter se po letní pauze vrátil na začátku září k běžnému provozu: chodí každý všední den.

Tržby textilního a oděvního průmyslu v Česku loni stouply o 3 %

Tržby v textilním a oděvním průmyslu dosáhly v loňském roce 56,5 miliardy Kč, z toho 48,3 miliardy v textilním sektoru a 8,2 miliardy v oděvním. To znamená 3% růst oproti roku předchozímu, přičemž textilní průmysl rostl o 3,2 %, zatímco oděvní klesl o 1,8 %. Čísla zveřejnila Asociace textilního, oděvního a kožedělného průmyslu (ATOK).

„Potvrdil se tak dlouhodobý trend růstu tohoto odvětví, který započal v roce 2010. Tento růst už tradičně táhne textilní průmysl, oděvní průmysl však nezůstává nijak pozadu. V celém odvětví byl zaznamenán úbytek počtu zaměstnanců, což je způsobeno jednak neuspokojivou situací na trhu práce, jednak úspornými opatřeními díky růstu mezd. Pozitivní je tak růst produktivity práce, která rostla, jak v textilním průmyslu, tak i v průmyslu oděvním. Její růst je vyšší než růst tržeb, avšak nižší než růst mezd,“ analyzovala asociace.

Zaměstnanost v oboru, měřená průměrným počtem zaměstnaných osob v organizacích s 20 a více pracovníky, dosáhla na konci roku úrovně 32.200 osob, což představuje meziroční pokles o 1,6 %. Zaměstnanost v textilním průmyslu klesla na 21.800, to o 1,3 %, v oděvním na 10.400, tedy o 2,2 %.

Průměrná měsíční mzda v celém odvětví dosáhla 23.600 Kč, což představuje nárůst o 8,5 %. V textilním průmyslu mzda dosáhla 25.900 Kč, což je zhruba o 7.300 Kč víc než v oděvním.

Vývoz textilního a oděvního zboží v roce 2018 rostl oproti roku 2017 o 0,2 %, ale jen díky navýšení vývozu textilního zboží, přičemž dynamika růstu vývozů byla větší než u dovozů. V případě oděvního zboží pokles vývozu představoval 0,1 %, objem dovozů pak klesl o 2 %. „I za této situace si však oděvní průmysl nadále udržuje zápornou bilanci zahraničního obchodu. A přestože je bilance textilního průmyslu kladná, je celková bilance textilního a oděvního průmyslu bohužel záporná,“ uvádí oborová asociace.

„V zahraničním obchodu textilním a oděvním zbožím, obdobně jako v předchozích letech, převažují dovozy nad vývozy, a to díky výraznému dovozu oděvního zboží, které je dále patrně redistribuováno z Česka do dalších evropských zemí. Meziročně ale došlo ke snížení v položce dovozu, což může naznačovat, že české oděvní i textilní zboží nalézá ve větší míře uplatnění na domácím trhu.  V případě textilního zboží dlouhodobě převažuje kladná obchodní bilance,“ přibližuje ATOK.