V únoru vydáme desetiročenku, tištěný speciál Médiáře. Bude chtít svůj výtisk? Napište si o něj.

TV Praha začne pod Kinosvětem

Nástupce TV Metropol hodlá plnohodnotně zahájit v druhé půli září.

Leoš Pohl. Foto: Sandra Kisić

Leoš Pohl. Foto: Sandra Kisić

Nová televize Praha se má narodit z programových bloků o délce 15 minut, vysílaných každou hodinu na stanici Kinosvět. Médiáři to řekli manažeři Československé filmové společnosti, která vlastní licenci na Kinosvět a bude se ucházet také o oprávnění vysílat program TV Praha, který od července nahradí ekonomicky nefungující TV Metropol.

„Do zahájení vysílání programu TV Praha bude jeho vysílání zajišťováno jako programový blok na programu Kinosvět. Přesněji však budeme vědět až po jednání na radě,“ přiblížil Leoš Pohl, většinový vlastník Československé filmové společnosti. Zatím totiž nedrží v ruce licenci, o tu musí požádat radu pro vysílání.

Podobu bloků na Kinosvětě by TV Praha měla mít v červenci, v srpnu a pár týdnů v září, pak tvůrci nového programu počítají se vznikem nového programu na kmitočtech dosud obsazených televizí Metropol. Ty jsou součástí televizní Regionální sítě 4, kterou provozuje Pohlova další firma Prague Digital TV. „Žádost o licenci bude podána tak, aby start vysílání programu TV Praha mohl být zahájen ve druhé polovině září 2014,“ přiblížil Pohl, do jehož mediální skupiny Mediapoli patří také programy CS Film, CS Mini a Horor Film.

Držitelem licence a provozovatelem vysílání TV Praha má být podle Pohla nový subjekt tvořený Československou filmovou společností, firmou Polar televize Ostrava Jaroslava Korytáře a zatím nejmenovaný „pražský subjekt, který bude projekt realizovat, je obeznámen se situací a orientuje se v obchodní činnosti v Praze“. „O firmě, která bude držitelem licence a provozovatelem vysílání se rozhodne krátce před podáním žádosti o licenci na radu,“ doplnil Pohl.

On a ostravský televizní podnikatel Korytář vloží zpočátku do podniku své peníze, následně chtějí vydělávat mimo jiné na reklamě, případně na příspěvcích od radnic výměnou za informování o jejich činnosti. „Kromě zdrojů zakladatelů při startu to budou zdroje obvyklé u regionálních televizí,“ uvedl Leoš Pohl.