Tvůrčí svazy ARAS a FITES a mediální odboráři opět tlačí na volbu radních: vadí jim Novák, Kravka, Žantovský

Filmový a televizní svaz s novou šéfkou Olgou Sommerovou, Asociace režisérů a scénáristů a odborářská organizace pracovníků veřejnoprávních médií obesílají předsedu vlády Petra Nečase, ministry, poslance a senátory s kritikou výběru finalistů nadcházející volby do mediálních rad.

Volební výbor poslanecké sněmovny nedávno vybral do Rady Českého rozhlasu jména Burda Petr, Kravka Jaroslav, Lukeš Michal, Matoulek Petr, Růžička Jaroslav, Šafařík Petr, do Rady České televize Brandejs Jan, Kořán Richard, Kužílek Oldřich, Macková Milena, Novák Daniel, Žantovský Petr.

Z obou šestic pak plénum sněmovny vybere dva nové radní do každé z rad.

Kritici se táží, proč byl do finále volby vybrán bývalý člen „velké“ rady pro vysílání Daniel Novák, nominovaný KSČM, který se v rámci funkce účastnil výletu do Číny a který byl teď do Rady ČT nominovaný pochybnou Univerzitou Jana Amose Komenského.

Do televizní rady by údajně neměl projít ani Petr Žantovský, neboť je spolumajitelem a jednatelem společnosti Ultravox, která provozuje Radio Etno. Zákon přitom zakazuje, aby radní podnikali právě v mediální oblasti.

Možného radního rozhlasu Jaroslava Kravku kritizují organizovaní tvůrci jako „dlouholetého komunistického kádra“.

ZNĚNÍ DOPISU POLITIKŮM, V NĚMŽ TVŮRCI KRITIZUJÍ VÝBĚR RADNÍCH

Vážený pane předsedo,
vážené poslankyně, vážení poslanci,

obracíme se na Vás znovu otevřeným dopisem a dovolujeme si vyslovit protest proti způsobu, jakým proběhla 12. dubna 2012 schůze Volebního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Navzdory příslibům, že letošní důležitá dovolba do mediálních rad nebude opomíjet profesní organizace a věrohodné osobnosti veřejného života, Volební výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky opět vyřadil většinu kandidátů profesních organizací. V seznamu nominovaných kandidátů, ze kterých mají být radní sněmovnou zvoleni, se znovu objevují typické mediální „kádry“, lidé, kteří procházejí mediálními radami jako osvědčení političtí lobbisté a jsou spoluodpovědní za současný stav v médiích veřejné služby.

Po aféře odposlechů Bém - Janoušek je zřejmé, že existují takto propojené síly, které se nemíní vzdát vlivu nad médii a prosazují do mediálních rad svoje lidi. Dokazuje to fakt, že nejrůznější obskurní spolky opět předvedly předem domluvenou frašku při dosazování partajních kádrů do veřejného života.

Chtěli bychom znát kritéria, podle nichž jste upřednostnili kandidáta PS, pana Daniela Nováka, který se proslavil v roce 2006, jako člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, výletem do Čínské lidové republiky, tedy za peníze daňových poplatníků. V zemi, kde vládne komunismus a cenzura a média jsou v rukou státu, se vzdělával v mediálním prostředí! Jak významným reprezentantem společenských organizací je Univerzita Jana Amose Komenského v Praze, která Daniela Nováka nominovala? Akreditační komise navrhla, aby škola nesměla přijímat nové studenty ke studiu některých programů v několika oborech. Přesto tato „univerzita“ poslancům ještě reprezentuje významné regionální, politické, sociální a kulturní názorové proudy? Více než společná kandidátka respektované umělecké školy AMU (DAMU + FAMU+ HAMU), jejíž profesně zdatní kandidáti neprošli ani do Rady ČT ani do Rady ČRo.

Proti morálně pevné a vážené osobnosti evangelického kněze a disidenta Miloše Rejchrta, navrženého úctyhodným Výborem dobré vůle – nadací Olgy Havlové, prošel dlouholetý komunistický kádr JUDr. Jaroslav Kravka, který ještě v létě roku 1989 aktivně vystupoval v akcích organizovaných z ÚV KSČ proti signatářům Několika vět. JUDr. Kravka byl nominován jakýmsi obskurním spolkem z Brna – Žabovřesk, který propaguje kung-u.

Nominace Petra Žantovského je v rozporu se zákonem o ČT, protože je spoluvlastníkem subjektu licencovaného RRTV, je spolumajitelem a jednatelem společnosti Ultravox s.r.o., která provozuje Radio Etno. (“Člen Rady nesmí zastávat žádnou funkci v politických stranách, politických hnutích nebo občanských sdruženích, ani nesmí při výkonu své funkce v Radě jejich jménem vystupovat nebo působit v jejich prospěch nebo ve prospěch jiných skupinových zájmů; dále se nesmí podílet na podnikání v oblasti hromadných sdělovacích prostředků, ani nesmí zastupovat obchodní zájmy, které by mohly být v rozporu s výkonem jeho funkce nebo by mohly ohrozit důvěru v nezávislost nebo nestrannost jeho rozhodování v Radě.“) Petra Žantovského nominovalo Sdružení Opus Pictus, stejně jako před časem jeho ženu Irenu.

Český filmový a televizní svaz, Asociace režisérů a scenáristů, OS Media nabídly po několikáté poslancům kvalifikované kandidáty. Volební výbor některé z nich odmítl již v tomto výběru. Tím, že navrhl několik kandidátů, neodpovídajících požadavkům kvality a čisté minulosti, potvrzuje návaznost na manýry komunistického režimu, který dosazoval do funkcí veřejného života pouze své partajní nomenklaturní kádry.
Je tedy nutné připravit novou mediální legislativu, zavést jmenování mediálních rad podle západoevropského modelu z nezpochybnitelných institucí, společenských organizací a politických stran.

Žádáme vás, abyste nám odpověděli na naše výhrady.

Výkonný výbor FITESu
Rada ARASu
Odborový svaz MEDIA (svaz sdělovacích prostředků veřejné služby)

Na vědomí:
RNDr. Petr Nečas, předseda ODS
Karel Schwarzenberg, předseda TOP 09
Mgr. Radek John, předseda strany Věci veřejné
Bohuslav Sobotka, předseda ČSSD
Miroslava Němcová, předsedkyně Poslanecké sněmovny ČR
PhDr. Lubomír Zaorálek, místopředseda Poslanecké sněmovny ČR
JUDr. Vlasta Parkanová, místopředsedkyně Poslanecké sněmovny ČR
ThDr. Kateřina Klasnová, místopředsedkyně Poslanecké sněmovny ČR
Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR
MUDr. Přemysl Sobotka, místopředseda Senátu Parlamentu ČR
PaedDr. Alena Gajdůšková, místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR
JUDr. Petr Pithart, místopředseda Senátu Parlamentu ČR
Alena Hanáková, ministryně kultury ČR