Týdeník Euro na papíře nevyšel, nebyl vytištěn

Vydání zastavila insolvenční správkyně, a to bez předchozího projednání s pracovníky redakce, tvrdí věřitelský výbor. Aktuální vydání z 23. listopadu je k dispozici jen digitálně.

Týdeník Euro tento týden vyšel pouze v digitální podobě, vytištěn nebyl. Je ke koupi jen na digitálních platformách typu Alza.cz. „Na stáncích není, tak pravděpodobně nevyšel,“ řekla k aktuálnímu vydání insolvenční správkyně vydavatelství Mladá fronta Petra Hýsková. Právě ta podle vyjádření zástupců věřitelského výboru tisk aktuálního vydání zastavila. Podobná je situace s měsíčníkem Profit. Hýsková dnes odpoledne agentuře ČTK řekla, že připravuje vyjádření pro insolvenční soud, které zveřejní v insolvenčním rejstříku: „S ohledem na minulé události a doporučení soudu ve vztahu k médiím chci, aby měl tyto informace první soud.“ Sama Mladá fronta se k tomu, proč aktuální Euro nevytiskla, na včerejší dotaz Médiáře dosud nevyjádřila.

Věřitelskému výboru, soudu i insolvenční správkyni poslal za redakci týdeníku a jeho webu Euro.cz dopis redaktor časopisu Euro Ondřej Stratilík. Žádal o rychlé kroky vedoucí k záchraně týdeníku Euro a o vyjádření k zadržování výplat. Jiný pracovník firmy, grafik Jakub Adamů, podle věřitelů uvedl, že z vydavatelství, jež je v insolvenci, „zbylo torzo, zmrzačené finančně i personálně, a to neschopností dovést vleklé insolvenční řízení zdárně a včas ke konci s kladným výsledkem“.

„Žádáme všechny zúčastněné strany, aby vynaložily potřebné úsilí pro záchranu Mladé fronty a urychlený prodej. Tímto Vás vyzýváme k odblokování současného patového stavu a nalezení bleskového řešení pro záchranu jednotlivých částí vydavatelství,“ píše se v dopise redakce týdeníku a webu Euro.cz. „Jsme přesvědčeni, že prodej funkčního vydavatelství či jednotlivých divizí Mladé fronty je z pohledu vypořádání věřitelů efektivnější cesta než zastavení provozu podniku.“

Zástupci věřitelů uvedli, že to, že nové Euro nevyšlo, znamená významné narušení vztahu s odběrateli, zadavateli reklamy a zásah do majetkové podstaty vydavatelství. Nebude totiž možné vyfakturovat objednané inzeráty a komerční přílohy v hodnotě stovek tisíc korun.

„Věřitelský výbor považuje za skandální, že insolvenční správkyně postupuje zcela neřízeně a k zastavení vydávání časopisu 20. listopadu přistoupila bez předchozího projednání s pracovníky redakce. Svým rozhodnutím zmařila vydání připraveného čísla týdeníku Euro 47/2020, práci celé redakce, výrazně narušila důvěru čtenářů a zejména inzerentů, nehovoře o naprosté ztrátě důvěry významných obchodních partnerů vydavatelství,“ uvedl výbor.

Významným obchodním partnerem mínil věřitelský výbor mimo jiné akciovou společnost Triangl. Tam Euro běžně tisklo. Tiskárna Triangl je zároveň podle výboru „významným nezajištěným věřitelem dlužníka“. Podle výboru pomíjí jednání insolvenční správkyně zájmy věřitelů i samotné Mladé fronty.

Představitelé Eura v dopise uvedli, že zaměstnanci a spolupracovníci redakce dosud neobdrželi mzdy za říjen. Insolvenční správkyně podle nich také spolupracovníkům redakce nesdělila, zda bude plnit povinnosti ze smluv namísto dlužníka. „Pokud tak v souladu se zákonem učiní, nebude možné zajistit vydávání týdeníku Euro ani provoz Euro.cz,“ napsali. Hrozí tak podle nich odchod klíčových členů redakce.