Náš newsletter se po letní pauze vrátil na začátku září k běžnému provozu: chodí každý všední den.

Týdeník Euro vystupuje z měření Media Projekt

Vydavatelství Mladá fronta Františka Savova pozastavuje účast týdeníku Euro v Media Projektu, který měří čtenost tištěných titulů. Údaje zjištěné měřením podle vydavatelského domu neodpovídají realitě. Po Unii vydavatelů požaduje úpravu pravidel. Stejný problém podle Mladé fronty řeší i další vydavatelské domy. Výkonný ředitel Unie vydavatelů Václav Mach sdělil agentuře ČTK, že se metodika výpočtu už trochu změnila a se svými členy bude nadále diskutovat o způsobu měření jednotlivých periodik. Krok Mladé fronty Mach uvítal.

„Dokud nedojde ke shodě na nutných úpravách zaručujících relevantnost výsledků projektu, rozhodli jsme se účast týdeníku Euro v něm pozastavit,“ uvedla Mladá fronta. Členem unie ale týdeník zůstává. Podle vydavatele publikované údaje z projektu neodpovídají realitě. „Známe své čtenáře, stejně jako čísla z prodejů, ať již z předplatného či ze stánků,“ uvedl vydavatelský dům. „Je s podivem, že některé oborové tituly měly deset čtenářů na každý výtisk, zatímco jiné sotva tři,“ dodal.

Nejnovější data z výzkumu Media Projektu poskytuje údaje za druhé pololetí loňského roku. Podle nich prodaný náklad týdeníku Euro činil 13.144 kusů a čtenost byla 27.000 čtenářů na vydaný náklad. V ekonomických časopisech, kam Euro patří, byl nejprodávanější měsíční magazín Forbes s prodaným nákladem 21.709 časopisů a 122.000 čtenáři vydání.

Výzkum Media Projektu v letech 2013 až 2017 realizovaly agentury Median a STEM/Mark, obě nové výběrové řízení na roky 2018 a 2019 loni obhájily. Zkrácením etapy z pěti let na dva roky Unie vydavatelů reagovala na vývoj trhu a nutnost inovací výzkumu. Podle Macha se Mladá fronta loni účastnila diskuzí v odborné komisi, která se zabývala metodikou a jejími úpravami. Dosavadní výsledky projektu jsou podle staré metodiky a podle nové se čísla teprve nově projeví. Reakci Eura proto považuje za krok na přechodné období a vítá ho. Problém s výpočty je podle něj kontinuální a nekončí novým výběrem zadavatele.

Týdeník Euro třeba tím, že je dáván k dispozici na různých akcích, konferencích a seminářích, má podle Macha podstatně větší zásah do cílové skupiny, než je zohledněno v metodice. Jiné časopisy pozornost čtenářů získávají třeba tím, že jsou tituly zdarma distribuovány v leteckých saloncích. Trh také přechází k digitalizaci, některá média přechází na hybridní model, kdy část inzerce realizují formou internetové kampaně. „O tomto do budoucna musí diskuze být, aby ten průzkum a jeho výsledky srovnávaly srovnávatelné navzájem,“ řekl Mach.

K postojům ostatních vydavatelů se Mach nechtěl vyjadřovat, potvrdil pouze to, že „probíhá diskuze“. „Jsou různé pohledy na to, jak je metodika sestavována. Jiná je u deníků, jiná je u týdeníků, jiná je u příloh k deníkům, jiná u čtvrtletníku nebo měsíčníků. Ten pohled je komplikovanější a nelze jeden přístup platný pro všechny,“ uvedl. Snahou unie také je přizpůsobit metodiku podobně dělaným projektům v evropských zemích, aby byla čísla srovnatelná za evropský trh.

Media Projekt je jedním z nejrozsáhlejších výzkumů mediálního chování lidí v Česku. Založen byl v roce 1994. Zabývá se čteností denního tisku a časopisů. Ověřování prodaného nákladu v Česku zajišťuje kancelář ABC ČR. Ověřený náklad jako nástroj při jednání s inzerenty využívají všechny velké mediální domy. Menší tituly se zpravidla rozhodují podle toho, nakolik se jim tato služba vyplatí, případně ji využijí pro kratší čas na zkoušku a inzerentům pak nabízejí vlastní údaje.

Týdeník Euro chce diskusi o budoucnosti Media Projektu

Týdeník Euro z vydavatelství Mladá fronta apeluje na Unii vydavatelů, aby otevřela diskusi o změnách způsobu měření čtenosti tištěných titulů v rámci projektu Media Projekt. Cílem této iniciativy je, aby výsledky měření odpovídaly aktuálním trendům a byla tím zachována jeho relevance na dynamicky se vyvíjejícím mediálním trhu.

Od roku 2006 realizuje Unie vydavatelů samostatný výzkum čtenosti tisku Media Projekt. Za uplynulých několik let se však situace na mediálním trhu razantně změnila, což před všechny zúčastněné nevyhnutelně klade otázku, jak udržet přesnost výsledků Media Projektu, a to zejména ve vnímání jednotlivých titulů jejich čtenáři.

Jsme přesvědčeni o tom, že má-li Media Projekt prezentovat co nejpřesnější data, je namístě otevřít zásadní diskusi o jeho celkové koncepci a fungování. Je zřejmé, že tak zásadní úvahy se neobejdou bez stanoviska vedení samotné Unie vydavatelů, stejně jako jejích členů, kteří jsou do projektu zapojeni. Vážíme si aktivit Unie vydavatelů a věříme, že její nové vedení sdílí názor vedení týdeníku Euro v otázce nutné úpravy pravidel, dle kterých Media Projekt funguje.

Nutnost změn v metodice projektu ostatně potvrzují samotné výsledky z několika posledních měření. Je s podivem, že některé oborové tituly měly deset čtenářů na každý výtisk, zatímco jiné sotva tři. Týdeník Euro působí na českém trhu dvacet let, známe své čtenáře, stejně jako čísla z prodejů, ať již z předplatného, či ze stánků, a podle našeho názoru neodpovídají publikované údaje této realitě. Protože víme, že stejný problém řeší i další vydavatelské domy, rozhodli jsme se vystoupit s požadavkem na zahájení diskuse o další budoucnosti Media Projektu. Zároveň věříme, že je zcela pochopitelné, že dokud nedojde ke shodě na nutných úpravách zaručujících relevantnost výsledků projektu, rozhodli jsme se účast týdeníku Euro v něm pozastavit.

Čtenáři ani obchodní partneři se nemusejí obávat, že o týdeníku Euro, respektive jeho nákladu nebudou mít jasná a spolehlivá data. Týdeník Euro zůstává členem Unie vydavatelů, stejně tak i součástí projektu ABC ČR (Kancelář ověřování nákladu tisku), která v rámci Unie vydavatelů ověřuje a následně zveřejňuje objektivní informace a data, zejména z oblasti nákladů periodického tisku.

Vyjádření k veřejnému oznámení vydavatelství Mladá fronta vystoupení týdeníku Euro z Media Projektu

Unie vydavatelů se seznámila s dnešním oznámením vydavatelství Mladá fronta o tom, že hodlá vystoupit s titulem Euro z výzkumu čtenosti Media Projekt, a považuje toto prohlášení za závažné.

Zadavatelé výzkumu – Unie vydavatelů a Asociace mediálních agentur (ASMEA) - se vývojem výzkumu Media Projekt, který je kontinuálním procesem, i jeho metodikou průběžně zabývají, a to po odborné metodické stránce v rámci k tomu zřízeného Výboru pro standardizaci, výzkum a analýzy trhu i ve spolupráci s odborným poradcem Doc. Milanem Tučkem ze Sociologického ústavu Akademie věd ČR. Metodickým otázkám se také věnují realizátoři výzkumu a provádí v tom smyslu analýzy. Mezi nejčastěji analyzované stránky výzkumu patří různý počet čtenářů na jeden prodaný výtisk u jednotlivých titulů, což vyústilo v přijetí takových opatření, jako je například povinné zařazení sledovaných titulů do systému ověřování nákladu ABC ČR. Výsledky všech analýz jsou diskutovány v rámci řídících orgánů Unie vydavatelů a jsou na základě nich přijímána adekvátní rozhodnutí týkající se výzkumu.

V letech 2016 a 2017 proběhla příprava nové etapy realizace výzkumu Media Projekt, která byla zahájena od 1. ledna 2018 a úplné výsledky budou k dispozici v srpnu tohoto roku. V rámci přípravy této nové etapy výzkumu byly posouzeny všechny aspekty výzkumu zejména s ohledem ke stavu vývoje tiskového trhu a byly zohledněny i zahraniční poznatky. Všichni vydavatelé měli možnost se k v průběhu přípravné fáze k výzkumu vyjádřit.

Zadavatelé se budou výsledky výzkumu ve spolupráci s doc. M. Tučkem i realizátory zabývat i nadále, zejména poté, co budou k dispozici výsledky za první pololetí realizace nové etapy výzkumu. Na základě výsledků proběhne hluboká analýza, jejímž smyslem bude odhalit vliv případných krátkodobých výkyvů na jedné straně a metodických aspektů na výsledky výzkumu na straně druhé, protože odvětví v souvislosti s digitalizací prochází dynamickým vývojem.

Z tohoto hlediska se domníváme, že nyní, kdy probíhá nová etapa výzkumu teprve ve druhé čtvrtletní fázi, ale celkové výsledky ještě nejsou k dispozici, je předčasné dělat zásadní závěry o ukončení sledování konkrétního titulu ve výzkumu. Vydavateli týdeníku Euro nabízíme, že u realizátorů výzkumu zajistíme provedení analýzy vývoje čtenosti tohoto titulu i v minulých letech.