Týdeník Rozhlas inovoval grafiku a přidal rubriky

Bez dvou let stoletý rozhlasový časopis v novém klade důraz na původní, kvalitní fotografie.

Týdeník Rozhlas v novém

Týdeník Rozhlas v novém. V prvním čísle nového formátu je na titulní straně režisér a herec Jiří Mádl. Jeho snímek pořídil portrétní fotograf David Turecký. Foto: Český rozhlas

Časopis Českého rozhlasu Týdeník Rozhlas vychází od 6. dubna s novou grafickou úpravou a rubrikami. „Výraznou proměnou prošla obálka časopisu, už na titulce by mělo být nové směřování časopisu jasně patrné. S tím souvisí důraz na kvalitní, neokoukané fotky,“ doplnil šéfredaktor Týdeníku Rozhlas Milan Šefl. Zachovány zůstaly stávající rubriky, celkové ladění časopisu, rozsah programových příloh, přehlednost a také cena 32 Kč. Týdeník chce zůstat seriózním kulturně-společenským časopisem s rozsáhlými programovými přílohami.

Časopis vydává společnost Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu, které dále nabízí audioknihy, tištěné publikace či notové záznamy. „Týdeník Rozhlas, který je jen o několik měsíců mladší než samotné rozhlasové vysílání, oslaví za dva roky - stejně jako Český rozhlas - sto let své existence. Věřím, že se jeho nová podoba bude líbit všem stávajícím věrným předplatitelům, ale že ji ocení i noví čtenáři,“ uvedl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.

Stěžejní rubrikou zůstává titulní interview s výraznou osobností. Mezi obsahové novinky patří rubrika Aleše Cibulky s názvem Červený koberec, v níž bude moderátor vzpomínat na svá setkání s hvězdami, nebo rubrika Dny D, jež nabídne kalendárium dnů, kdy se měnil svět. Názorové příspěvky přinese rubrika Rada starších, ve které inspirativní osobnosti komentují aktuální dění, rubrika Podcasty má s nadhledem mapovat zajímavosti na poli tohoto nejen rozhlasového fenoménu.

Podoba časopisu se v průběhu desetiletí mnohokrát měnila. Prvorepublikový Radiojournal s krásnými titulními fotografiemi Adiny Mandlové nebo Vlasty Buriana vystřídal poválečný věstník Náš rozhlas, v padesátých letech vycházel časopis pod názvem Československý rozhlas a televise, od 70. let už jen jako Rozhlas. S barevnou obálkou se Týdeník Rozhlas představil poprvé v roce 1998, novinový formát nahradil roku 2007 obvyklý formát časopisu A4.