Unie vydavatelů zkoumala mediální chování v krizi

Čtenost tisku v květnu stoupla o dva procentní body, většina lidí četla tolik jako předtím.

Unie vydavatelů s agenturami Median a STEM/Mark během krize provedly vedle dlouhodobého výzkumu čtenosti Media projekt speciální výzkum toho, jak veřejnost vnímala tisk, respektive média obecně v době krize související s koronavirem. Zjistily, že většina lidí v Česku (53 %) své čtenářské návyky v nouzovém stavu nezměnila, přičemž zhruba stejné množství četlo víc (17 %) jako míň (15 %). Těch, kteří nečtou vůbec, je 16 %, dosah tisku v tuzemské populaci je tedy 84 % lidí (deníky čte 70 %, časopisy 77 %). Celkový zásah (reach) tisku v Česku činí 7,43 milionu lidí.

Výzkum proběhl v květnu. Zúčastnilo se jej celkem 1212 respondentů ve věku 15 až 79 let, reprezentujících populaci Česka z hlediska regionů, věku, pohlaví, vzdělání a velikosti obce. Respondenti byli vybráni kvótním výběrem a část z nich byla dotazována metodikou CAWI (prostřednictvím online dotazníků), část CATI (telefonickým dotazováním tazatele). Každá agentura zajistila dotazování poloviny výzkumného vzorku.

Pilotně se zkoušela i metoda CAPI, tedy dotazování prostřednictvím videokonference přes internet, kdy dotazovaný vidí loga zkoumaných produktů či si může určit tempo dotazování. Tato metoda byla navržena už v roce 2016 pro vykrývání regionálních oblastí, využita byla teď, kdy vládní opatření proti koronaviru omezila pohyb lidí. Výstupy mohou být součástí dat Media projektu za druhé čtvrtletí 2020.

Sdílejte