Úřad vlády vybere dodavatele kampaně z pěti firem

Na výběr kreativy bude navazovat zakázka ministerstva zdravotnictví na nákup médií.

Dodavatele kampaně na podporu očkování proti covidu plánuje vláda vybrat z pěti marketingových agentur, které oslovila na základě zakázky vypsané v pátek 15. ledna. Oslovená pětice subjektů může své návrhy podávat do 27. ledna. Tímto způsobem vybraná kreativa pak bude do médií nasazena ve spolupráci s nákupčím mediálního prostoru, kterého další zakázkou vybere ministerstvo zdravotnictví.

„Jak jsme avizovali počátkem ledna, Úřad vlády zahájil 15. ledna z důvodu krajní naléhavosti zadávací řízení v jednacím řízení bez uveřejnění. Výzvou jsme oslovili pět dodavatelů, o nichž je nám známo ze zkušenosti i veřejných zdrojů, že se jedná o kvalitní dodavatele schopné plnit předmět veřejné zakázky,“ sdělil Médiáři ředitel komunikace Úřadu vlády Vladimír Vořechovský.

„Všichni oslovení dodavatelé mají dostatek zkušeností s realizací podobných kampaní. Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 27. ledna 2021 a hodnocení nabídek bude probíhat na základě poměru ceny a kvality v poměru 50 : 50 %. Lhůta pro podání nabídek a výběr dodavatelů oslovených k podání nabídky byly ovlivněny skutečností, že na veřejnou zakázku Úřadu vlády ČR bude navazovat veřejná zakázka spočívající v nákupu médií, kterou bude realizovat ministerstvo zdravotnictví. Po ukončení zadávacího řízení zpřístupníme všechny informace na profilu zadavatele,“ doplnil Vořechovský.

Došlé nabídky na kreativu si úřad posoudí interně: „Komise, která podle stanovených hodnotících kritérií posoudí jednotlivé návrhy, bude sestavena z lidí, kteří mají na Úřadu vlády a ministerstvu zdravotnictví kampaň k očkování na starosti.“

Stát má mít brzy také k dispozici návrhy vzešlé z dobrovolné iniciativy Cesta ven. Ta v první půli ledna uspořádala hackathon a za pomoci odborné komise složené z předních osobností českého marketingu vybrala tři nejlepší návrhy. „Ty budou konzultovány s lékaři a odborníky z iniciativy Lékaři pomáhají Česku. Finální návrh pak nabídneme nejen Úřadu vlády a ministerstvu zdravotnictví, ale také soukromým subjektům a dalším organizacím, které mají zájem kampaň šířit,“ přiblížila mluvčí iniciativy Pavla Mudrochová.

Iniciativa Cesta ven zahrnuje Asociaci komunikačních agentur (AKA), Asociaci public relations (APRA), Českou eventovou asociaci (ČEA) a experty na komunikaci. Ti v průběhu prosince spojili s cílem společně zdarma připravit funkční kampaň na podporu očkování proti covidu. Výstupem byl spot založený na verších Jiřího Wolkera, v televizích se objevil mezi svátky.