Novinky roku 2019 z 19 agentur přinesl letošní Digiveletrh. Podívejte se na fotografie.

Uvádět jméno Anny Janatkové? Mlčet není na místě

Odborný názor Petra Kůty, advokáta z kanceláře KMVS, který se zabývá mediálním právem.

V souvislosti s nalezením těla dlouho pohřešované Anny Janatkové se rozvířila diskuse, zda-li mohou sdělovací prostředky uvádět její plné jméno, případně fotografii.

Namátkou:

Aktuálně.cz: Případ ztracené

Do absurdní situace se dostal server Aktuálně.cz: v titulku uvádí jméno (zdrobněle) a příjmení oběti, zatímco v grafice používá jen její iniciály, přitom ale o řádek níž uvádí příjmení rodičů oběti. K tomu rozostřil fotografii tváře dívky. Repro: aktualne.cz

Důvodem, proč by média jméno ani fotografii zveřejňovat neměla, je podle některých ustanovení § 8b) zákona č. 141/1961 Sb. To určitým způsobem omezuje zveřejňování informací, které by vedly ke zjištění totožnosti poškozeného v souvislosti s trestným činem spáchaným na jeho osobě.

Pravdou je, že uvedené ustanovení skutečně chrání soukromí poškozeného, který je buď mladší 18 let, nebo poškozeného jakéhokoli věku, na kterém byl spáchán trestný čin kuplířství nebo šíření pornografie nebo některý z trestných činů proti životu a zdraví, svobodě a lidské důstojnosti nebo proti rodině a mládeži.

Předmětné ustanovení § 8b) zároveň stanovuje, že uvedený zákaz zveřejňování informací neplatí v následujících případech:

  • umožňuje-li jejich zveřejnění tento zákon
  • je-li jejich zveřejnění nezbytné pro účely pátrání po osobách nebo pro dosažení účelu trestního řízení, nebo
  • dá-li k jejich zveřejnění poškozený předchozí písemný souhlas; je-li poškozený mladší 18 let nebo je zbaven způsobilosti k právním úkonům anebo je jeho způsobilost k právním úkonům omezena, musí dát takový souhlas také jeho zákonný zástupce.

Ke každému případu je samozřejmě třeba přistupovat individuálně a podíváme-li se tedy na konkrétní, tedy ten Anny Janatkové, nutně dojdeme ke dvěma zásadním závěrům.

  1. Totožnost Anny Janatkové byla zveřejněna již dříve, tj. před tím, než policie dospěla k závěru, že došlo ke spáchání trestného činu. Proto již v současné době nelze hovořit o “zveřejnění”, neboť její totožnost je již několik měsíců známa.
  2. Kromě toho byly údaje Anny včetně její fotografie zveřejněny i v souvislosti s účelem pátrání po její osobě, takže navíc na zveřejněné údaje dopadala i výjimka zákona.

Mám za to, že diskuse o tom, zda-li údaje zveřejnit či nikoli, jsou v současné době zbytečné a média mohou uvedené informace samozřejmě uvádět.