Náš newsletter se po letní pauze vrátil na začátku září k běžnému provozu: chodí každý všední den.

Uvaříme ho na absenci, padlo u soudu s Primou

Na výpověď Jiřího Fröhlicha z Primy tlačila šéfredaktorka zpravodajství Jitka Obzinová. Před soudem to uvedl bývalý šéfproducent zpravodajství Primy Jan Punčochář.

Jiří Fröhlich. Foto: Vojta Herout

Jiří Fröhlich. Foto: Vojta Herout

U obvodního soudu pro Prahu 8 pokračoval výslechem svědků v pátek 30. září spor mezi provozovatelem televize Prima, společností FTV Prima, a jejím bývalým zaměstnancem, redaktorem a vedoucím vydání Jiřím Fröhlichem. Fröhlich žaluje Primu kvůli okamžité výpovědi, kterou dostal v roce 2014 a která je podle jeho slov neplatná. U soudu v pátek jeho verzi podpořilo zejména svědectví bývalého šéfproducenta zpravodajství a publicistiky televize Prima Jana Punčocháře. Ředitelka a šéfredaktorka zpravodajství Primy Jitka Obzinová, která byla podle svědectví hlavní iniciátorkou výpovědi, se k soudu nedostavila, za což se jí soudkyně rozhodla udělit pokutu 10.000 Kč. Soudní jednání bylo nakonec odročeno na květen příštího roku.

Ve sporu jde o událost z 20. května 2014, kdy se na vysílání Diváckých zpráv včas nedostavil jejich moderátor Tomáš Kraus. U soudu Kraus vypověděl, že ten den připravoval jako reportér ještě živý vstup z premiéry filmu Bony a klid 2 v holešovické Tisport Aréně a na moderování Diváckých zpráv zapomněl. Fröhlich jako vedoucí jejich vydání mu zavolal zhruba deset minut před jejich vysíláním, a když se dozvěděl, že je pryč, kontaktoval telefonicky Obzinovou. Té sdělil, že nemá na odvysílání moderátora a je připraven zaskočit sám, což Obzinová telefonicky schválila. První tři vstupy pak skutečně odmoderoval, čtvrtý už moderoval Tomáš Kraus, který se mezitím dostavil.

Prima: za vším jsou Fröhlichovy ambice

Podle Primy ale Fröhlich tuto situaci úmyslně navodil, protože měl ambici vstoupit do živého vysílání sám. Z toho důvodu nezačal shánět Krause včas a Obzinové navíc údajně v telefonu zatajil, že Kraus jednak stihl do televize před vysíláním dorazit, jednak že se k odmoderování Diváckých zpráv nabídla Barbora Kozáková, která moderovala předchozí Krimi zprávy. Podle Primy tak druhý den, když situace vyšla najevo, ztratil Fröhlich důvěru vedení i kolegů, což se dozvěděl na poradě redakce zpravodajství. Pak svévolně opustil pracoviště, nereagoval na telefony a dva dny měl neomluvenou absenci. „Jako vedoucí vydání Diváckých zpráv tedy ohrozil živé vysílání v prime-time, což byl důvod k okamžité výpovědi,“ uvedla u soudu právní zástupkyně Primy.

Barbora Kozáková u soudu potvrdila, že se skutečně nabídla k odmoderování Diváckých zpráv, což by bylo podle jejího názoru vhodnější řešení, protože na rozdíl od Fröhlicha byla moderátorkou, která je televizí propagována jako její tvář. Také Kraus uvedl, že se stihl dostavit (nalíčený pro vysílání) zhruba půldruhé minuty před začátkem relace, ale byl udýchaný. „Fröhlich mi řekl, že si vezme první vstup, já druhý, ale nakonec jsem šel až do čtvrtého. Řekl, že se na moderování domluvil s režisérem,“ uvedl Kraus, podle něhož byla chyba na obou stranách. „Já udělal sekeru, že jsem na vysílání zapomněl, ale on jako můj šéf si musí hlídat, jestli má na vysílání moderátora. Že to neudělal, bylo jeho pochybení,“ uvedl Kraus, který byl za své zanedbání potrestán podle svých slov ze strany Primy vytýkacím dopisem. Podle Kozákové i podle Krause by údajně bývalo vhodnější, aby Divácké zprávy uváděl někdo z nich spíš než Fröhlich, který byl podle nich divákům neznámý (to rozporoval Fröhlichův zástupce, podle nějž měl už Fröhlich moderátorskou zkušenost s živým vysíláním z odpoledního zpravodajského pořadu Primy Minuty z regionu, v němž vystupoval právě s Kozákovou).

Fröhlichův zástupce dále u soudu argumentoval přepisy nahrávek hovorů Fröhlicha s Krausem i s další moderátorkou Diváckých zpráv Lucií Šilhánovou, které dosvědčovaly, že se je snažil sehnat, a hovoru s Jitkou Obzinovou, která původně schválila jeho postup a po odvysílání jej za něj ještě pochválila. Soudu také předložil posudek nahrávek od znalkyně Kriminalistického ústavu Marie Svobodové, který podle něj dokládá, že s nahrávkami nikdo nemanipuloval.

Dále uvedl, že Fröhlichovou povinností nebylo hlídat docházku moderátorů, tento úkol podle něj příslušel spíš televizní produkci. A konečně argumentoval, že Fröhlich pracoviště další den neopustil po poradě svévolně, ale na přímý pokyn šéfproducenta Jana Punčocháře, který jednal z pověření Jitky Obzinové. Prima navíc Fröhlichovi zrušila okamžitě i přístup k pracovnímu mailu a elektronické oprávnění ke vstupu do budovy. Z toho důvodu měla vzniknout zmíněná absence, kterou Fröhlich nezavinil.

Punčochář: vznikl nápad Fröhlicha „uvařit“

Jan Punčochář. Foto: TV Prima

Jan Punčochář. Foto: TV Prima

Tuto verzi u soudu podpořil jako svědek i Punčochář. „Řešilo se to na poradě, kde Jitka [Obzinová - pozn. red.] a Jiří [Fröhlich - pozn. red.] různě interpretovali obsah hovoru, který mezi sebou měli. Jiří svou verzi dokládal nahrávkou hovoru, ale ten se nedal přehrát okamžitě, protože bylo potřeba stáhnout ho do počítače. Jiří proto na nějakou dobu odešel. Porada probíhala ve velmi emotivní atmosféře, nevím už jistě, zda Jitka řekla předem ‚nahrávka mě nezajímá, stejně je zmanipulovaná‘ a Jirku z porady vyhodila, nebo šel sám. Vím jen, že odešel, stáhl nahrávku do počítače, a pak jsme si záznam přehráli u šéfredaktorky v kanceláři. Šéfredaktorka prohlásila, že podle ní je rozhovor sestříhaný. Já jsem se o tom později bavil se zvukaři, podle jejichž názoru do nahrávky pravděpodobně střiženo nebylo, ale Jitka ztratila k Jirkovi důvěru a začala tlačit na jeho okamžitou výpověď,“ uvedl Punčochář. Podle svých slov dostal od Obzinové úkol poslat Fröhlicha domů na „překážky v práci“ [ustanovení v zákoníku práce o překážkách v práci na straně zaměstnavatele, kdy zaměstnanec nemůže pracovat z důvodů, které sám nezavinil, ale jsou způsobeny zaměstnavatelem - pozn. red.].

„Řekl jsem mu ve střižně, že má jít domů [tuto skutečnost potvrdilo u soudu několik svědků, kteří byli ve střižně přítomni, pozn. red.], byl mu zablokován pracovní e-mailový účet, aby ho nemohl zneužít k nepřátelské komunikaci vůči Primě, a byla mu zablokována i vstupní karta, aby neměl přístup k firemním informacím. Domů šel na dobu do odvolání. Všechno probíhalo ve vypjatých emocích, takže se neřešil termín. Pak jsem ho měl pozvat na osobní a dotlačit k výpovědi dohodou, ale Jiří už nebyl k zastižení, byl pryč. Proběhla interní porada s osobním a právním oddělením, a protože nejde někoho vyhodit na základě toho, že se o něm šéfredaktorka domnívá, že přestříhal telefonní nahrávku, vznikl nápad uvařit ho na dvou neomluvených absencích,“ uvedl u soudu Punčochář.

Z toho důvodu prý dostal pokyn opět obnovit Fröhlichův pracovní e-mail a napsat mu, že se má dostavit do práce. „Nereagoval hned, zřejmě z důvodu, že měl e-mail původně odpojený. Ozval se až s půldenním odstupem, že je u rodičů mimo Prahu a že může přijít až následující den. Ten den se dostavil a šli jsme na personální, kde jsme se mu pokusili předat jednostranné ukončení pracovního poměru ze strany Primy. On je nepřevzal,“ řekl Punčochář. 

Ze zmíněných dvou absencí byla podle něj jednou ten den, kdy Fröhlicha na pokyn Obzinové poslal do odvolání domů, a druhou následující den, kdy měl Fröhlich zablokovaný pracovní e-mail. „Je pravda, že nás právní oddělení upozornilo na rizika takového postupu, ale protože šéfredaktorka tlačila na toto řešení, rozhodli jsme se je použít i přes zmíněná rizika,“ uvedl Punčochář.

„Výpovědi z Primy neprobíhají přátelsky“

Punčochářovu verzi zpochybnila právní zástupkyně Primy s odkazem na e-mail, který podle ní Punčochář poslal vedoucímu právního oddělení Primy Pavlu Kubinovi a HR manažerce Gabriele Vaňkové jako podklad pro soud s Fröhlichem, když do Primy dorazila žaloba. Punčochář v mailu potvrzuje verzi Primy, píše, že Fröhlich moderování Krausovi znemožnil a že druhý den odešel z televize o své vůli.

Punčochář na to uvedl, že e-mail psal 22. září 2014, v době, kdy sám z Primy odcházel, a protože chtěl odejít okamžitě dohodou, napsal do mailu to, co po něm Prima chtěla. „V mailu je uvedena oficiální verze televize, aby mi umožnila bezproblémový odchod. V té době jsem se pragmaticky rozhodl televizi vyhovět, protože jsem se cítil pod značným tlakem šéfredaktorky a chtěl jsem z Primy co nejdříve odejít. Ale výpovědi z Primy obvykle neprobíhaly přátelsky a já chtěl, abychom se za každou cenu dohodli. Tenhle e-mail byla jedna z těch cen. Nechtěl jsem už být vystavován tlaku,“ sdělil soudu Punčochář.

Ze svědectví u soudu také zaznělo, že v době Fröhlichovy nepřítomnosti převzala přípravu Diváckých zpráv Barbora Kozáková a nedošlo k ohrožení jejich vysílání.

Soudkyně odročila další jednání soudu na 3. května 2017. Uvedla ale, že podle jejího předběžného názoru nenabylo jednání žalobce (Fröhlicha) takové intenzity, aby vyžadovalo okamžité rozvázání pracovního poměru. „Musela by vzniknout nějaká škoda, což se podle dosavadního dokazování nestalo,“ sdělila soudkyně s tím, že soudní jednání bude pokračovat, pokud se obě strany mezi sebou nedohodnou.