V AdHackers je exšéf marketingu Kofoly Hůla

Nová agentura hlásí přírůstek do svého týmu a představuje pilot svého výzkumu.

David Hůla ještě na svém předchozím působišti v AkzoNobel

David Hůla ještě na svém předchozím působišti v AkzoNobel

Marketingovým odborníkem, který koncem loňského roku posílil novou agenturu AdHackers, je bývalý country manažer marketingu Kofoly David Hůla. Agentura také spustila ve spolupráci se společnosti STEM/Mark a Newton Media pilotní projekt vlastního výzkumu takzvané zapojitelnosti sociálních témat a zaměřila ho na problematiku ubývání pitné vody v Česku. Médiáři to sdělil zakladatel agentury Jan Řehák.

Hůla dodá marketingový pohled

David Hůla začal svou kariéru marketingového manažera v roce 1997 coby brand manažer potravinářské společnosti Nestlé Food. V roce 2005 se stal country marketingovým manažerem výrobce nápojů Kofola s odpovědností za marketingové aktivity v zemích visegrádské skupiny. Od roku 2008 do roku 2011 pracoval jako marketingový a PR manažer mezinárodní průmyslové firmy AkzoNobel Coatings. Od října 2011 působí jako nezávislý konzultant.

„David Hůla dokáže sblížit reklamní tvůrčí svět se světem marketérů, který důvěrně zná,“ řekl Médiáři Řehák s tím, že nejbližším Hůlovým spolupracovníkem v AdHackers bude on sám. David Hůla se už zúčastnil podzimního workshopu BriefFest, který vedl zakladatel Mindscapes Yonathan Dominitz a školil při něm v tvorbě marketingových konceptů, které mají zajistit větší šanci, že komunikace bude mít dopad, a které jsou součástí takzvaného marketingu 3.0.

Výsledky pilotu mají být v únoru

Jan Řehák. Foto: Vojta Herout

Jan Řehák. Foto: Vojta Herout

„Nechceme se při tvorbě marketingových konceptů opírat o ego jedince, ale chceme sledovat cílovou skupinu jako komunitu. Zajímáme se o to, čím je skupina homogenní z hlediska společenského tématu. Už nejde o to, že by se jednotlivec zajímal o to, která voda je dobrá, ale třeba o to, že určitou komunitu trápí nedostatek vody jako takové, protože si uvědomuje problém narůstajícího sucha a ubývání spodních vod,“ přiblížil před časem Médiáři způsob uvažování své nové agentury Řehák. 

Zda je to či ono téma pro různé komunity opravdu důležité, bude měřit nový výzkum, na němž AdHackers spolupracují s výzkumnými společnostmi STEM/Mark a Newton Media. Jeho pilotní projekt se zaměří právě na potenciální nedostatek pitné vody v Česku.

„Česko zažilo loni už druhý srážkově slabý rok, a pokud letos nenapadne sníh, který by delší dobu odtával, je tu určité riziko, že se budeme potýkat s problémem, jak zajistit dost pitné vody,“ uvedl Řehák. „Ve výzkumu se zabýváme otázkou, do jaké míry jsou do této věci emočně zaangažováni lidé a jak tento problém vnímají.“

Výzkumná společnost Newton Media, která se věnuje monitoringu médií, bude podle Řeháka sledovat jednak mediální pokrytí daného problému, jednak diskuse pod články včetně jejich emočního zabarvení a do třetice i to, jak toto téma rezonuje na sociálních sítích. STEM/Mark se pak bude v rámci svého dlouhodobého kontinuálního výzkumu Český národní panel zajímat o to, jaké emoce v lidech tento problém vyvolává, a s pomocí Lüscherova barvového testu i o to, jakou důležitost mu přisuzují. Úkolem AdHackers bude spojit výstupy z obou agentur do výsledné zprávy, která by měla být po odsouhlasení všemi stranami zveřejněna letos v únoru. Odborným garantem projektu je podle Řeháka vrchní ředitel sekce vodního hospodářství ministerstva zemědělství Pavel Punčochář.

„Počítáme s tím, že z výzkumu se stane otevřený zdroj informací pro školy, neziskové organizace i pro odborníky,“ uvedl Řehák. Pro agenturu představuje výzkum podle něj metodu, s jejíž pomocí si může ověřit „engagebilitu“ (míru zapojitelnosti) různých témat, a tím i své hypotézy, nakolik se dá dané téma využít pro ten či onen marketingový koncept.