V únoru vydáme desetiročenku, tištěný speciál Médiáře. Bude chtít svůj výtisk? Napište si o něj.

Výzkum: v odborných časopisech méně vadí reklama i PR články

Většina předplatitelů je spokojena se současnou nabídkou odborných časopisů. Naprostou spokojenost vyjádřila dokonce třetina dotázaných v podzimním průzkumu společnosti Millward Brown pro Unii vydavatelů, jehož výsledky dnes v pražském konferenčním centru U Hájků představili zástupci agentury.

Agentura uskutečnila průzkum mezi předplatiteli a inzerenty odborných časopisů, označovaných také jako B2B (z anglického business-to-business). Jako předplatitelé byli osloveni zástupci firem, kteří o předplatném rozhodují, druhou skupinu tvořili představitelé managementu, kteří rozhodují o investicích.

  • Jako hlavní důvod ke čtení odborného časopisu většina dotázaných (65 %) uvedla snahu získat přehled o dění v oboru. Zhruba polovina oceňuje informace o novinkách a víc než třetina informace o nových produktech a službách.
  • Čtenáři odborných časopisů se méně brání zveřejňované inzerci. Reklamu vnímá jako nepříjemnou jen asi pět procent dotázaných, zatímco u televize jsou to skoro dvě třetiny a na internetu podobně jako na billboardech a plakátech vadí asi čtvrtině oslovených.
  • Podle výzkumníků také čtenářům odborných časopisů méně než v obecnějších vadí PR články, zčásti proto, že je dokážou kritičtěji posoudit, například díky tomu, že lépe znají toho kterého autora či firmu z oboru.
  • Menší odpor k reklamě podle agentury zřejmě souvisí se zjištěním, že většina firem (92 %) již v odborném časopisu sama někdy inzerovala. Necelá polovina publikovala inzerát v časopise dokonce v posledním roce.
  • Odborný časopis podle výsledků průzkumu rovněž patří k uznávaným zdrojům inspirace, a to dokonce více než odborné semináře, doporučení přátel či odborné webové stránky.
  • Na druhou stranu odborný článek často čtenáře vede k dalším činnostem, jako je sledování souvisejících webových stránek nebo zjišťování dalších informací. Jen asi čtvrtina dotázaných v průzkumu uvedla, že po přečtení článku „neudělá nic“.

Podle Unie vydavatelů je v Česku zhruba 2500 časopisů, které splňují kritérium, aby vyšly aspoň dvakrát ročně a byly registrovány u ministerstva kultury. Z toho asi 200 titulů je vysokonákladových, zbytek pokrývají odborné a takzvané hobby časopisy. Vedle velkých vydavatelství drtivou většinu tvoří malé organizace uskupené vždy kolem jednoho odborného titulu.