V únoru vydáme desetiročenku, tištěný speciál Médiáře. Bude chtít svůj výtisk? Napište si o něj.

V Telči se dnes bude mluvit o komunitních médiích, řízených a placených občany a dobrovolníky

Médiář.cz bude na místě a přinese průběžné zpravodajství.

  • ČTK
  • 09. 10. 2012 07:45

V Česku by mohla začít fungovat komunitní média, zaměřená na alternativní program zájmových skupin. Tzv. třetí mediální pilíř, který by doplnil komerční a veřejnoprávní média, bude jedním z témat konference Mediální křižovatky po dvaceti letech v úterý a ve středu v Telči. Akci, které se zúčastní přední mediální odborníci, organizuje Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) s Českou televizí a rozhlasem.

Zatímco na chod komerčních a veřejnoprávních médií má vliv stát nebo velké korporace, komunitní jsou řízena občany a dobrovolníky, kteří je vytváří pro svou komunitu bez státních nebo firemních zásahů. Jejich financování lze mimo jiné zajistit z části koncesionářských poplatků nebo přerozdělením zisků z reklamy komerčních subjektů, kteří v Česku tímto způsobem nyní přispívají na rozvoj kinematografie.

Z koncesionářských poplatků jsou například financována komunitní média v Rakousku, Belgii, Švýcarsku nebo Dánsku. Ve Francii na jejich provoz přispívají provozovatelé komerčního vysílání. Celkem je dnes v Evropě více než 1500 komunitních rádií a zhruba poloviční počet televizních stanic. Tématem komunitního vysílání se v roce 2008 zabýval Evropský parlament, který uvedl, že tato občanská a alternativní média posilují inovace, kreativitu a různorodost obsahu.

Jedním z předpokladů vzniku komunitních médií je podle mediálního experta z brněnské Masarykovy univerzity Henryho Loesera jejich ukotvení v zákoně, díky tomu by se jim otevřel prostor pro získání vysílacích licencí. „Napsal jsem proto pro Českou republiku návrh nového mediálního zákona, který by umožňoval vznik a fungování tohoto nového sektoru komunitních médií,“ řekl Loeser minulý týden ve vysílání Radia Wave.

Dodal, že pro rozvoj komunitních médií musí vláda nebo RRTV vytvořit podmínky pro jejich rozvoj, regulaci, formování a financování. RRTV zveřejnila na webu dokument s názvem Komunitní média - materiál k veřejné konzultaci [PDF], ke kterému lze do 15. října zasílat připomínky.

Podle předsedkyně RRTV Kateřiny Kalistové komunitní média zatím nejsou v Česku tématem, o kterém se mluví. „RRTV se proto rozhodla s tím něco udělat a zveřejnila na svých webovkách materiály, a těch odezev není tolik, kolik jsme si představovali,“ řekla Radiu Wave Kalistová.

Ve světě začala komunitní média získávat na oblibě v 70. letech. Podle Loesera tento model nejlépe funguje ve Francii, Dánsku, Jihoafrické republice a Austrálii. „Tato místa mají velmi vyvinutý sektor komunitních médií. Z těchto míst se šíří jejich idea, ale je samozřejmě zapotřebí skupiny aktivistů, kteří se tohoto semínka ujmou a něco z něj vypěstují,“ podotkl.

ANOTACE JEDNOTLIVÝCH PANELŮ

Hranice svobody slova a projevu
Nedávný případ patnáctiletého chlapce z Břeclavi opětovně ukázal jakou moc má slovo, zvláště v dnešní mediální krajině. Kde začíná a končí hranice svobody slova a projevu? Lze svobodu slova vnímat odděleně od kategorií, jakými jsou odpovědnost, objektivita, nestrannost, vyváženost?
Panelisté: Milan Uhde (předseda Rady ČT), Miloš Mistrík (předseda slovenské Rady pre vysielanie a retransmisiu), Kateřina Šimáčková (soudkyně NSS), Václav Moravec (ČT), Petr Polák (vedoucí Oddělení rovného zacházení při Kanceláři veřejného ochránce práv), Tomáš Trampota (ředitel Institutu komunikačních studií a žurnalistiky UK)

Komunitní média
V současnosti existuje v ČR duální systém vysílání, kdy platná mediální legislativa rozlišuje pouze dva typy vysílání - veřejnoprávní a soukromé (komerční). Rada pro rozhlasové a televizní vysílání zpracovala materiál, který mapuje způsoby, jakými mohou být do stávajícího mediálního systému inkorporována tzv. komunitní (nezisková) média, s cílem otevřít veřejnou debatu na dané téma.
Panelisté: Kateřina Kalistová (předsedkyně RRTV), Michel Fleischmann (Lagardère Active ČR), Alexandr Pícha (ČRo), Martin Holík (Radio Proglas), Henry Loeser (vyučující na FSS MU)

Dětská reklama
Jakým způsobem a do jaké míry ovlivňuje reklama dětského diváka? Věčný spor mezi rodiči a zadavateli reklamy. Proč by někteří ‚marketéři‘ zakázali reklamu mířenou na děti mladší 8 let? Na toto téma budou diskutovat:
Panelisté: Jiří Mikeš (VŠE), Radim Wolák (CEMES), Marek Klain (TV Barrandov), Vilma Hušková (RRTV)

Dětské vysílání
Budoucnost dětských televizních a rozhlasových stanic. Je tento koncept ekonomicky reálný a udržitelný a v jaké podobě?
Panelisté: Peter Duhan (ČRo), Petr Koliha (ČT), Lubor Zoufal (Radio Pigy), Radek Mezuláník (UJAK)

Zdroj: RRTV