Václav Moravec představil středoevropský projekt pro boj s dezinformacemi

Multidisciplinární centrum pro výzkum dezinformací vede FSV UK a platí Evropská komise.

Václav Moravec. Foto: Vojta Herout

Koordinátorem projektu je moderátor České televize a výzkumník Václav Moravec. Foto: Vojta Herout

Minimalizovat nejnebezpečnější dopady dezinformací, rozvíjet mediální a digitální gramotnost a posilovat důvěru v média –⁠ to vše si klade za cíl nová Středoevropská observatoř digitálních médií (CEDMO), která dnes představila svůj web. Tam shromažďuje analýzy a dezinformací v češtině, polštině a slovenštině a vědecké výzkumy týkající se tohoto tématu.

Multidisciplinární centrum spojující univerzitní pracoviště i organizace zabývající se ověřováním faktů vede Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy. Hlavním koordinátorem je moderátor České televize a výzkumník Václav Moravec. Projekt má zajištěný rozpočet na 30 měsíců, k dispozici má 1,5 milionu eur (zhruba 36,5 milionu Kč). Tři čtvrtiny z částky pochází z grantu Evropské komise, čtvrtina od partnerů konsorcia z řad univerzit.

Aktivity Central European Digital Media Observatory (CEDMO) v kostce

  • ověřování faktů se zaměřením na Slovensko, Česko a Polsko a sdílení postupů a znalostí
  • výzkum a vývoj podpory ověřování faktů s využitím umělé inteligence (AI)
  • výzkum a analýza vlivu informačních poruch na společnost i specifické skupiny
  • podpora mediální gramotnosti a vzdělávání
  • monitorování a doporučení v oblasti regulací zaměřených na odhalování a kontrolu dezinformací

Zdroj: CEDMO 

„Kromě publikací novinek, akademických výzkumů CEDMO nebo studií má nová webová stránka posloužit hlavně k propojování komunity odborníků na ověřování informací za účelem včasného zachycení falešných zpráv a jejich šíření ve středoevropském prostoru,“ vysvětluje koordinátor Moravec. „Na webu nabízíme také praktické nástroje pro veřejnost, média nebo pedagogy, kterým chceme usnadnit vyhledávání důvěryhodných informací v digitálním prostoru.“

CEDMO chce propojovat technicky i humanitně zaměřené vědce, žurnalisty a odborníky na ověřování faktů. Technickou větev reprezentují výzkumníci ze slovenského Kempelen Institute of Intelligent Technologies a z Českého vysokého učení technického (ČVUT). Zaměřují se zejména na využití umělé inteligence a strojového učení, vyvíjejí metody a digitální nástroje pro účinnější a rychlejší vyvracení dezinformací. Vědci z Univerzity sv. Cyrila a Metoděje v Trnavě a polské Univerzity sociálních a humanitních věd se zase zabývají dopady dezinformací na společnost. To dělá i tým Univerzity Karlovy, který současně má technickou i humanitní stránku propojovat.

Vyvracení konkrétních dezinformací v češtině má na starosti zpravodajská agentura AFP a tuzemská nezisková organizace Demagog.cz. Obě instituce ověřují zprávy například i pro sociální síť Facebook. Zástupci Demagogu si od spolupráce s univerzitami slibují vývoj nových nástrojů, které jim umožní zrychlit jejich práci. „Dnes nám trvá několik dní, než zareagujeme na novou nepravdivou zprávu. Naším cílem je zkrátit tuto reakční dobu na hodiny,“ prohlásil šéf Demagogu Petr Gongala. Demagog má svou pobočku i na Slovensku, tam působí také tým Infosecurity.sk, Polsko v konsorciu reprezentuje organizace Konkret24.

Středoevropské CEDMO spadá do sítě osmi podobných evropských národních a regionálních mezidisciplinárních center, které v roce 2020 podpořila Evropská komise. Síť působí v 15 zemích a zastřešuje ji Evropská observatoř digitálních médií (EDMO).

Moravcem vedený tým FSV UK představil podobný projekt už na konci roku 2020. Tehdy spustil portál Infomore.czkterý se věnuje dezinformacím spojeným s nemocí covid-19. Na tomto projektu s Fakultou sociálních věd Univerzity Karlovy spolupracuje Lékařská fakulta brněnské Masarykovy univerzity a provozovatel mediálního monitoringu Newton Media. Projekt finančně podpořila Technologická agentura ČR.