V únoru vydáme desetiročenku, tištěný speciál Médiáře. Bude chtít svůj výtisk? Napište si o něj.

Vadily hlavně reklamy dětem, i Kafe a cigárko

Kromě obligátní kritiky billboardů s tématikou sexu přišly letos na Radu pro reklamu stížnosti i na kampaně nadací pomáhajících dětem. Reklama prý děti zneužívá.

Arbitrážní komise Rady pro reklamu (RPR) řešila v prvním pololetí letošního roku nejčastěji stížnosti, které vyjadřovaly obavu z dopadu reklamy na děti. Mezi reklamami čelícími tomuto „obvinění“ se objevily i kampaně několika nadací zaměřených na pomoc dětem. Ale třeba také plakát propagující knihu Kafe a cigárko herečky a bloggerky Marie Doležalové.

„Nepomáhejte dětem kafem a cigárkem“

„Jak může patronka sbírky Pomozte dětem propagovat kouření? Tuto reklamu považuji za extrémně nebezpečnou, nepřijatelnou a nedůstojnou vyspělého národa,“ píše se ve stížnosti, která přišla na inkriminovanou kampaň, propagující Doležalové knížku.

Kampaň knížky Kafe a cigárko

Kampaň knížky Kafe a cigárko

Knihu Kafe a cigárko vydalo nakladatelství Domino jako sborník textů z hereččina stejnojmenného populárního blogu. Název pro blog zvolila autorka podle vlastního vyjádření na radu svého bývalého přítele, jemuž právě „kafe a cigárko“ vyvstávalo jako nejčastější asociace spojená s hereckou profesí. Kampaň nakladatelství pak spojila vydání knihy s podporou sbírky Pomozte dětem, a to právě vadilo stěžovatelům. Arbitrážní komise ale stížnost zamítla, protože v kampani ani v knize samé o propagaci kouření nejde.

Marie Doležalová, jež se stala loni na podzim vítězkou poslední řady soutěže StarDance, v níž navíc navázala vztah se svým tanečním partnerem Markem Zelinkou, v současnosti v psaní blogu nepokračuje. Úspěch ve StarDance zúročila taneční dvojice v letošní jarní televizní kampani minerálky Mattoni, v níž propaguje nové příchuti této minerálky. 

Nadace prý v reklamě děti straší a zneužívají

Kvůli nevhodnému dopadu na děti čelila stížnosti i kampaň Nadace Naše dítě, jejíž název zní (paradoxně vůči stížnosti) Myslete na děti. Podle stěžovatelky je vizuál kampaně, zachycující pořezané dětské tělo, zbytečně naturalistický a pro děti může být traumatizující a potenciálně škodlivý. „Děti si nepřečtou slova vyřezaná do kůže a budou vnímat jen krev a bolest,“ obávala se stěžovatelka. 

Reklama Myslete na děti působí podle stížností zbytečně naturalisticky a může děti děsit

Reklama Myslete na děti působí podle stížností zbytečně naturalisticky a může děti děsit

Podle zadavatele nebyly cílovou skupinou děti, ale jejich rodiče, a vizuál nebyl použit samoúčelně, ale jako metaforické vyjádření. Za tím účelem nebyly na reklamách znázorněny obličeje a také těla dětí se objevila v neutrální vzpřímené poloze. Nadace navíc argumentovala tím, že podobu kampaně konzultovala s dětskými psychology i psychiatry. Arbitrážní komise stížnost zamítla.

Také další kampaň, u níž se stěžovatelům nelíbilo využití dětí, si zadala organizace, která má pomoc dětem v popisu práce. Konkrétně šlo o kampaň neziskového sdružení SOS dětské vesničky, propagující pravidelné dárcovství dětem.

Podle stížnosti byly v reklamě zneužity osudy dětí bez rodičů a kampaň citově vydírá k výběru peněz pro neziskové organizace, přičemž „hospodaření podobných organizací bývá pochybné“. Komise stížnost rovněž zamítla.

Jak vysvětlit dětem sex na hodinách?

Jako důvodné naopak uznala Arbitrážní komise Rady pro reklamu dvě stížnosti směřující na kampaně na venkovních nosičích, které měly v obou případech sexuální obsah. 

V jednom případě šlo o reklamu pánského měsíčníku Playboy vydavatelství Playpress, umístěnou na pouličních hodinách. Podle stěžovatele nebyl při volbě nosiče zohledněn dopad reklamy na děti, které přitom patří právě mezi tu skupinu, která na pouličních hodinách sleduje často čas. 

Reklama na Playboy se k pouličním hodinám nehodí

Reklama na Playboy se k pouličním hodinám nehodí

Ve druhém případě směřovala stížnost proti lokální reklamě opavského sex shopu Josefína, kterou si jeho majitel zadal na billboardu umístěnému přímo proti tamější prodejně Kaufland.

Billboard sex shopu Josefína se nacházel před Kauflandem

Billboard sex shopu Josefína se nacházel před Kauflandem

„Můj šestiletý syn si hned zapamatoval, že sex shop se nachází na Dolním náměstí v Opavě a dotazoval se mě na účel tohoto obchodu. Co mu mám říct?“ dotazovala se stěžovatelka.

Arbitrážní komise Rady pro reklamu označila obě reklamy jako závadné a odporující etickému kodexu české reklamy a doporučila jejich stažení.

Problém měla i reklama s Radkem Jarošem

Neobvyklé stížnosti čelil online spot výrobce spotřební elektroniky Lenovo na nový notebook ThinkPad, který propagoval známý český horolezec Radek Jaroš. Ten v reklamě vyprávěl svůj příběh, přičemž natáčení probíhalo v pražském Karlínu. V reklamě tak byly náhodně zachyceny i dvě kolemjdoucí ženy, z nichž jedna si poté na svou neplánovanou účast ve spotu stěžovala radě a po zadavateli požadovala finanční náhradu. Lenovo informovalo radu, že inkriminovaný spot stáhlo z internetu a nahradilo jej jinou verzí, ze které jsou obě ženy vystřiženy. Ta by nyní měla být na internetu jedinou dostupnou.

Řadu sporných reklam z prvního pololetí bude Arbitrážní komise Rady pro reklamu ještě projednávat, případně u nich čeká na vyjádření zadavatele. Patří mezi ně například známá kauza řetězce rychlého občerstvení KFC, který inzeroval rozvoz zdarma, přičemž cena dovezených produktů byla vyšší než při zakoupení v obchodě. Nebo kampaň Nadace Protonové centrum, hovořící o rakovině hlavy a krku, podle níž se „o 400 očí více potěší díky protonu pohledem na vánoční stromeček“.

Kampaň Nadace Protonové centrum

Kampaň Nadace Protonové centrum

Tuto kampaň označila komise za závadnou, ale zadavatel se proti jejímu verdiktu odvolal. Rada pro reklamu proto požádala o stanovisko ministerstvo zdravotnictví.

Rada pro reklamu funguje od roku 1994 jako samoregulační orgán české reklamy, jejímž deklarovaným cílem je prosazovat čestnou, legální, pravdivou a decentní reklamu. Za tím účelem vytvořila Kodex reklamy, který upravuje chování subjektů při reklamních aktivitách. Na dodržování kodexu dohlíží její arbitrážní komise. Její verdikty mají pouze doporučující, nikoli výkonný charakter.

Kauzy roku 2016

čj.

stěžovatel

zadavatel

reklama

médium

druh reklamy

rozhodnutí

1

soukromá osoba

SOS dětské vesničky, z.s.

baletka

plakáty

ochrana spotřebitele

N

2

soukromá osoba

4Life Direct

Pojištění pro mé blízké

TV

ochrana spotřebitele

N

3

soukromá osoba

UniCredit Bank

Presto půjčka

plakáty

násilí

N

4

soukromá osoba

-

-

plakáty

ochrana spotřebitele

-

5

soukromá osoba

Lenovo Technology B.V.

ThinkPad

internet

ochrana soukromí

Z

6

soukromá osoba

-

-

TV

S,K,Z

-

7

soukromá osoba

Air Bank

... ční banka

TV

S, K, Z

N

8

soukromá osoba

Nakladatelství Domino

Kafe & cigárko

plakáty

ochrana spotřebitele

N

9

soukromá osoba

ING Bank N.V.

podílové fondy

plakáty

S, K, Z

N

10

soukromá osoba

Muziker

Shop roku 2015

internet

S, K, Z

Z

11

soukromá osoba

Alza.cz

chodítko

TV

ochrana spotřebitele

N

12

soukromá osoba

Erotic centrum Josefina

sex shop

OOH

žena v reklamě

Z

13

soukromá osoba

-

-

banner

-

-

14

soukromá osoba

-

-

internet

-

-

15

soukromá osoba

-

-

rádio

-

-

16

soukromá osoba

-

-

TV

-

-

17

soukromá osoba

Playpress

Playboy

OOH

žena v reklamě

Z

18

-

-

-

ostatní

-

-

19

soukromá osoba

Nadace Naše dítě

Myslete na děti

OOH

ochrana spotřebitele

N

20

soukromá osoba

-

-

TV

ochrana spotřebitele

-

21

-

-

-

internet

S, K, Z

-

22

soukromá osoba

-

-

-

S, K, Z

-

23

soukromá osoba

-

-

internet

S, K, Z

-

Zdroj: Rada pro reklamu

Vysvětlivky:

ROZHODNUTÍ:
Z – závadná
N – zamítnuta jako neopodstatněná
čl. 8 – článek 8 jednacího řádu RPR
Ost. – ostatní, postoupeno, vysvětlující dopis
x - stížnosti přes hranice států

DRUH REKLAMY:
ženy v reklamě, sexismus
děti v reklamě
alkohol
tabák
S,K,Z - srovnávací, klamavá, zavádějící
ochrana osobnosti
ochrana spotřebitele
strach, násilí, vulgarismus a rasismus

DRUH MÉDIA: 
billboard
tisk
TV
rádia
plakáty a letáky
ostatní
internet

STĚŽOVATEL:
soukromá osoba
společnost
státní orgán
monitoring