Valmez. Valašské Meziříčí má nové logo od Najbrta

Valašské Meziříčí začne pracovat s novou vizuální identitou, založenou na tančících literách a na zkratce Valmez. Zakázku iniciovala tamější Komise pro městský marketing.

Nové logo představují "tančící litery" a zkratka Valmez

Nové logo představují "tančící litery" a zkratka Valmez

Město Valašské Meziříčí má nové logo od pražského grafického ateliéru Studio Najbrt. Nové logo pracuje se zkratkou Valmez a jeho vizuální styl vychází z „tančících písmen“. Pojem Valmez i tančící litery budou novou marketingovou značkou, kterou se město bude prezentovat v Česku i v zahraničí. Základní barvy loga (červená, modrá, zelená a žlutá) vycházejí z erbu města a lidových krojů.

Základními barvami nové vizuální identity města jsou zelená, modrá a červená

Mezi základní barvy nové vizuální identity města patří modrá, zelená a červená

Valašské Meziříčí představilo svoji novou značku a logo veřejnosti poprvé ve čtvrtek 8. prosince. Používat je začne od ledna 2017, proces implementace nového vizuálního stylu bude trvat několik měsíců. Za nové logo zaplatí město 300.000 Kč bez DPH. 

Nové logo Valašského Meziříčí, jedna varianta

Nové logo Valašského Meziříčí

Vznik nového loga iniciovala Komise pro městský marketing, používat je bude město, jeho příspěvkové organizace a dále příjemci finanční podpory z rozpočtu města v rámci grantového systému. Logo se také může zapojit do komunikace spolků, sportovních oddílů, soukromých firem a občanů Valašského Meziříčí.

„Heraldický znak města je využíván při oficiálních příležitostech. V případě méně formálních komerčních, kulturních či sportovních akcí se ukázalo, že tradiční heraldický znak města v bludišti nejrůznějších log a značek zaniká a jeho umístění mezi nimi nepůsobí důstojně,“ zdůvodnil tvorbu nového loga starosta města Robert Stržínek. Podle místostarostka města Yvony Wojaczkové dává nová značka prostor pro prezentaci aktivit města v celé jejich šíři.

Tradiční heraldický znak města

Tradiční heraldický znak města

 

Heraldický znak města s nápisem

Heraldický znak města s nápisem

Tančící písmena ve zkratce Valmez, která je už sama o sobě logem, mají podle autora Aleše Najbrta vyjádřit velmi jednoduše charakter Valašského Meziříčí, jeho obyvatel i zeměpisné polohy. „Nové logo vystihuje Valašské Meziříčí jako město plné života, které hýří energií a především kulturním a sportovním duchem i občanským životem. Stejně jako vlastní město, logo se ve svém historickém rámci neustále proměňuje. Značka nabízí téměř nekonečné možnosti kombinování písmen tak, aby se neokoukala. Je lehce zapamatovatelná, reprodukovatelná a překreslitelná i laikem, od školních výkresů po fotbalové tribuny. Díky tomu se dostává blíž těm, kteří ji budou používat a které zastupuje,“ tvrdí Najbrt.  

Rozhoupané litery se opírají o heraldický štít, který má podle Najbrta značce dodávat „pevný základ, vážnost a důstojnost“. „Spojení těchto dvou poloh je potřebné a nenásilné, podobně jako historické propojení dvou částí města, spojení generací či soutok dvou řek. Značka si tak z odstupu roku 2016 lehce dělá legraci z erbovní estetiky, ale Valmez je město sebevědomé a může si to dovolit,“ uzavírá Najbrt.

Studio Najbrt patří ke známým českým grafickým studiím. Z dílny studia vyšlo logo města Prahy, Ostravy, České televize, Dox, design Karlovarského filmového festivalu a České filharmonie.

Možnosti využití nového loga v praxi

Možnosti využití nového loga v praxi

 

Možnosti využití nového loga v praxi

Možnosti využití nového loga v praxi

 

Možnosti využití nového loga v praxi

Možnosti využití nového loga v praxi

 

Možnosti využití nového loga v praxi

Možnosti využití nového loga v praxi

 

Možnosti využití nového loga v praxi

Možnosti využití nového loga v praxi

 

Možnosti využití nového loga v praxi

Možnosti využití nového loga v praxi

Sdílejte