Váňa neprosadil usnesení o střetu zájmů šéfa ČT kvůli galerii Leica

Místopředseda rady neuspěl s usnesením, že ředitel Dvořák je kvůli galerii Leica ve střetu zájmů. Váňou navržené usnesení podpořili pouze Matocha, Lipovská, Kratochvíl a Bradáč.

Rada České televize na své dnešní schůzi nepřijala návrh usnesení, podle něhož je generální ředitel České televize Petr Dvořák ve střetu zájmů. Důvodem mělo být Dvořákovo angažmá v čele správní rady Leica Gallery Prague, kterou zároveň přes firmu LGP Services vlastní napůl se svou ženou. Usnesení navrhl místopředseda rady Daniel Váňa, a to na základě podnětů pánů HolinyKučery, které už tito urgovali. „Sebral jsem všechno, co se k tomu sebrat dalo, z veřejných zdrojů,“ uvedl Váňa. Jak uvádí zápis z jednání rady, jediným zdrojem bylo vyhledávání na webu České televize, které Váňa provedl tři dny před příslušným jednáním rady. Z toho místopředseda Rady ČT sestavil tabulku nadepsanou Četnost odvysílaných zpravodajských informací o Leica Gallery Prague, Galerii Václava Špály a Fait Gallery ve zpravodajství ČT v období 2007-2020. Z ní vyvodil, že o Leica Gallery v minulých letech ČT informovala zřetelně četněji v porovnání s dalšími obdobnými dvěma galeriemi (srovnání se zmíněnými dvěma galeriemi mu doporučil Dvořákův tým).

Četnost zmínek o galeriích podle hledání z 21. března 2021. Zdroj: Rada ČT

Četnost zmínek o galeriích podle Váňova hledání z 21. března 2021. Zdroj: Rada ČT

Dvořák, který galerii založil v roce 2010, rok předtím, než byl poprvé zvolen šéfem ČT, míní, že střet zájmů nastat nemohl. Poukázal, že Leica Gallery není agentura, jak uvedl Váňa v navrženém usnesení, ale nezisková organizace, obecně prospěšnou kulturní aktivitou, která dává prostor umělecké, nikoli komerční fotografii, a kterou „z velké části“ financuje Dvořákova rodina. „Zcela nepravdivé“ je podle Dvořáka také tvrzení, že o svém angažmá radu v minulosti neinformoval - uvedl to ve svém životopisu při výběrových řízeních na generálního ředitele v letech 2011 a 2017. Pozastavil se nad tím, že usnesení radní připravili bez toho, aby s ním věc probrali, a připomněl, že už dřív věc šetřila dozorčí komise Rady ČT, která zjistila, že mezi Leica Gallery Prague a Českou televizí „nejsou žádné významné komerční vztahy“. „A veškeré zmínky, které se o galerii Leica objevily ve vysílání České televize, byly vytvořeny díky editoriální nezávislosti našeho zpravodajství, které zmínky uvádělo převážně v rámci kulturního zpravodajství,“ řekl Dvořák. „S uvedeným usnesením zásadně nesouhlasím,“ dodal.

„Neříkám, že tam docházelo k tokům peněz,“ reagoval Váňa s tím, že střet zájmů spočívá právě v PR, které se objevilo ve zpravodajství. Dvořák opáčil, že analýza je „velmi, velmi nepřesná“, neboť nezohledňuje relevanci ani zdroj zmínek. Relevantních je podle něj od října 2011, kdy se stal ředitelem ČT, ne 75 zmínek, ale 37. „Třicet sedm odkazů za 10 let o galerii, která patří k nejlepším fotografickým galeriím. A která má tímto pykat za svoji úspěšnost? To je podle mě nejenom strašné poznání, ale je to strašně nespravedlivé,“ řekl Váňovi. „Připadá mi, že tohle usnesení, stejně jako to z minulé rady, je účelové, slouží jen dehonestaci,“ prohlásil ředitel ČT. „Dostali jste ode mě jasné vysvětlení, jak situace vypadá. Jestli máte pocit, že moje členství v Leica Gallery Prague zavdává obavy tohoto typu, což si nemyslím, nemám problém vzdát se funkce ve správní radě galerie a dál fungovat tak, abych s touto galerií nebyl propojen tímto způsobem,“ navrhl Petr Dvořák.

Váňovo usnesení neprošlo poměrem 5:4:4. S Váňou pro ně hlasovali jen čtyři další radní, a to předseda Rady ČT Pavel Matocha, dál Hana Lipovská, Jiří KratochvílRoman Bradáč. Proti naopak byli místopředseda Pavel Kysilka a radní René Kühn, Martin DoktorZdeněk Šarapatka. Zdrželi se místopředseda Jiří Šlégr a radní Jaroslav Dědič, Tomáš SamekLubomír Xaver Veselý.

„Tady se evidentně hledá bič, který by měl sloužit k budoucímu odvolání generálního ředitele České televize,“ prohlásil následně radní Šarapatka. „Kde máte důkaz, že generální ředitel České televize nařídil podřízeným pracovníkům, aby referovali o Leica Gallery Prague?“ obracel se na ostatní radní Šarapatka.

Bývalá dozorčí komise reportáže nevyřešila

Také radní Šarapatka připomněl, že k Leice se vyjádřila dozorčí komise v říjnu 2019, jež neměla výhrady a tehdejší rada to jednomyslně potvrdila. Na toto usnesení bylo podle Šarapatky možné v odpovědi na zmíněné podněty koncesionářů ohledně možného střetu zájmů odkázat a věc by byla vyřízena.

Pro závěry dozorčí komise v říjnu 2019 hlasoval i Daniel Váňa. „Já se k tomu vyjádřil potom při jejím odvolání [dozorčí komise v listopadu 2020],“ podotkl teď, „ona zkoumala něco jiného, než jsme chtěli, aby zkoumala.“ Argumentoval, že bývalá dozorčí komise se zabývala finančními toky, nikoli četností zmínek ve zpravodajství, o kterých se zmiňovaly podněty zmíněných dvou koncesionářů. „Nemohu použít starší výroky dozorčí komise, protože byly o něčem jiném,“ dovodil Váňa. A zopakoval: „Tohle je střet zájmů, jinak o tom přemýšlet neumím.“

Bývalá dozorčí komise se skutečně zabývala jen tím, za existují barterové obchody nebo sponzorská či reklamní plnění mezi Leica Gallery Prague a Českou televizí. Žádné nenašla. Následně se ale jednohlasně usnesla na následujícím: „Dozorčí komise si dále vyžádala přehled reportáží uvedených v letech 2016-2019 jakkoli se týkající činnosti Leica Gallery Prague. Zpracované podklady předá dozorčí komise Radě České televize prostřednictvím svého usnesení.“ Podle předsedy Rady ČT Matochy ale bývalá dozorčí komise věc nedořešila a Rada ČT to po ní už nežádala, a následně přišla radě urgence od jednoho z autorů podnětu ohledně šéfa ČT a galerie Leica: „Toto musíme vyřešit, to je všechno.“

„Jestliže dozorčí komise uzavřela šetření a pokud jí bývalá rada dala za úkol šetření potom dokončit, není náhodou skutečnost, že to nedokončila, dána tím, že minulá dozorčí komise byla odvolána?“ reagoval Dvořák. „Vím, že bylo přijato, že jedno z nesplněných usnesení je právě tohle. Proč potom tedy rada, jestliže takovou věc řeší, nepověří svou dozorčí komisi, která se k tomu postaví profesionálně a která tu věc vyšetří tak, jak se vyšetřit má? Proč to dělá pan místopředseda tak, že se připojí na internet a na základě svých dojmů rovnou načte usnesení?“

Podle Matochy to je nesmysl: „Dozorčí komise to neřešila z jiného důvodu. Zda proto, že na to zapomněla, nebo na tom měla jiný zájem, nevím, nebudu o tom spekulovat, to je zbytečné. Měla na to rok a neřešila to. Nebylo to proto, že ji někdo odvolal.“

Váňovo usnesení, že je šéf ČT kvůli své Leica Gallery ve střetu zájmů, sice neprošlo, ale radní se věcí hodlají zabývat dál. Později v průběhu schůze, která trvala rekordních sedm hodin a 19 minut, se obrátili opět na dozorčí komisi (ta od loňského listopadu zasedá ve zcela novém složení). Uložili jí „posoudit výstupy zpravodajství ČT v souvislosti Leica Gallery z pohledu případného konfliktu zájmů generálního ředitele za období 2011-2020“. Návrh místopředsedy Kysilky prošel hladce, pro hlasovali Kysilka, Váňa, Šlégr, Lipovská, Samek, Kratochvíl, Bradáč, Kühn a Veselý. Doktor a Šarapatka se zdrželi a předseda Matocha už nebyl přítomen. Dozorčí komise má posudek dodat radě do konce dubna.

Co ukazuje mediální databáze Newton

Databáze Newton Media, která archivuje tuzemské mediální výstupy, registruje za dobu působení Petra Dvořáka ve funkci generálního ředitele České televize v letech 2011 až 2021 celkem 19 zmínek o Leica Gallery ve vysílání programů ČT1 a ČT24, respektive 53 zmínek na webech televize a kanálu ČT24.

Četnost zmínek o Leica Gallery ve vysílání ČT. Analýza: Médiář podle databáze Newton

Četnost zmínek o Leica Gallery ve vysílání ČT. Analýza: Médiář podle databáze Newton

Četnost zmínek o Leica Gallery na webu ČT. Analýza: Médiář podle databáze Newton

Četnost zmínek o Leica Gallery na webu ČT. Analýza: Médiář podle databáze Newton

Četnost zmínek o třech vybraných galeriích v letech 2011-2021

  ’11 ’12 ’13 ’14 ’15 ’16 ’17 ’18 ’19 ’20 ’21 celkem
Leica Gallery 2 7 14 14 5 10 3 10 3 3 1 72
Galerie Václava Špály 4 8 11 12 6 5 5 2 4 1 0 58
Fait Gallery 0 0 0 0 2 5 6 6 3 5 0 27

Počet zmínek ve vysílání programů ČT1 a ČT24 a na webech Ceskátelevize.cz a CT24.cz, k 24. 3. 2021. Zdroj: Newton Media

Sdílejte