Ve sporu o Mladou frontu padla ústavní stížnost

Jeden z věřitelů zadluženého vydavatelství napadl verdikt vyloučit z věci soudce Strnada.

Soudní spor o budoucnost zadluženého vydavatelství Mladá fronta pokračuje. Čerstvým krokem je ústavní stížnost, kterou podal jeden z věřitelů, firma Bohemia Silver Jiřího Mařase. Stížností k Ústavnímu soudu se společnost domáhá zrušení zářijového rozhodnutí Vrchního soudu v Praze vyloučit insolvenčního soudce Zdeňka Strnada z rozhodování v této věci. Vrchní soud navíc koncem října odmítl, aby insolvenční řízení s Mladou frontou převzal Městský soud v Praze, jak to navrhoval Krajský soud v Českých Budějovicích. Řízení tak má pokračovat právě v Budějovicích.

„Napadeným rozhodnutím byla porušena jeho základní práva garantovaná ústavními předpisy, a to zejména právo na zákonného soudce dle [...] Listiny základních práv a svobod,“ argumentuje Bohemia Silver. „Věc byla odejmuta zákonnému soudci Zdeňku Strnadovi a přidělena novému soudci Miloši Vondráčkovi, aniž pro takový krok existovaly zákonné důvody.“

Zářijový verdikt Vrchního soudu v Praze mimo jiné zrušil výsledek elektronické aukce, v níž byla Mladá fronta vydražena za 50,1 milionu Kč.

„Napadené usnesení bylo shodou okolností vydáno v den, v němž mělo dojít k prodeji závodu dlužníka. Uvedený prodej byl tak v důsledku vydání napadeného rozhodnutí zmařen s tím, že je zřejmé, že dlužník další týdny v insolvenci s největší pravděpodobností již nepřežije a nezajištění věřitelé tedy nebudou v insolvenčním řízení uspokojeni, a to ani z části,“ tvrdí firma v obsáhlé argumentaci, uložené v insolvenčním rejstříku.

V poslední říjnový den vypršela platnost nabídky nakladatelské skupiny Albatros Media. Ta nabízela, že za 35 milionů Kč odkoupí knižní divizi Mladé fronty a převezme její zaměstnance, podmínkou bylo uskutečnit to do 31. října. Mladá fronta ani Albatros Media aktuální situaci nekomentovaly.

„Stěžovatel si je tak za situace popsané shora samozřejmě vědom toho, že rozhodnutí Ústavního soudu v napadené věci bude pravděpodobně představovat již jen akademický výrok, nicméně jeho význam pro justici a pro budoucí posuzování nestrannosti a (ne)podjatosti soudců bude bezpochyby značný, neboť případ popsaný výše se i přes svou výjimečnost a nestandardnost může v různé podobě kdykoli znovu objevit,“ dovozuje Bohemia Silver.

Text opraven, zpřesněn