Ve výběru technologií jsme obezřetní, ale s Intelem máme velké plány

Rozhovor s architektem digitálních médií Ondřejem Kreidlem

Ondřej Kreidl

Ondřej Kreidl

Text je placenou inzercí společnosti Glance Media

S Ondřejem Kreidlem se znám už 16 let. Tehdy ještě dělal produktového specialistu broadcastových technologií. Oba jsme shodou okolností před rokem a půl začali běhat a tak jsme se domluvili na několika společných trénincích a jednom půlmaratonu v Nymburku. A právě během cesty z tohoto závodu, ve kterém mimochodem Ondřej ve své kategorii doběhl třetí, mě napadlo, že by bylo skvělé se s ním hlouběji pobavit na téma jeho profese. Poskytuje totiž ne úplně běžné služby a díky svým vyvinutým schopnostem analytického a procesního myšlení zvládá v minimálním počtu lidí to, k čemu by ostatní potřebovali několik oddělení. Jádro jeho týmu se od založení společnosti dokonce ani jednou nezměnilo. Ondřej firmu Glance Media během osmi let posunul do roviny významného českého mediálního operátora.

Autor: Jan Martínek

Ondřeji, zabýváš se oborem, který je pro laika těžko uchopitelný. Můžeš nám ho přiblížit?

Zjednodušeně řečeno: jsme mezičlánkem mezi zadavatelem reklamy a cílovým zákazníkem, ke kterému se má tento obsah dostat. Navrhujeme, stavíme a provozujeme systémy, které tvoří médium - s tímto pojmem se budeme dále setkávat častěji - pro přenos těchto reklam, obecně informací. Pro snazší představu uvedu několik typických příkladů našich realizací: reklamní média v síti multiplexů CineStar, síť DigiLight společnosti Dynamix Media, kterou zná návštěvník obchodních center v podobě vertikálních obrazovek, a médium pro maloobchodní řetězec prodejen Geco.

Základní proces v grafu

Základní proces v grafu. Kliknutím zvětšíte

Říkáte si „mediální operátor“, proč?

Původně jsme o sobě mluvili jako o servisní organizaci, což vycházelo z mně blízkého broadcastového prostředí. Servisní organizace je zodpovědná za technický provoz daného média. Bohužel si pod tím mnozí představovali spíše opraváře domácích spotřebičů. V diskusi s jedním externím kolegou jsme došli k označení „mediální operátor“, neboť zajišťujeme cestu obsahu od zadavatele reklamy k zobrazovači. Teď nás všichni mají za mobilního operátora. Ale vážně: nevnímám to jako podstatné, naším cílem je být srozumitelní současným i budoucím majitelům médií.

To je hodně úzký obor, kde ses to vše naučil?

Firma byla založena v roce 2008, ale je pravda, že jsem byl už u jednoho z prvních reklamních médií v roce 2005 v multiplexech CineStar. Lidé ve společnosti CineStar měli vždy nejvyšší nároky na výslednou kvalitu, praxe byla největší škola. Později do toho vstoupila role architektury, procesů, datové analytiky a automatické diagnostiky. Jedná se o nové a dynamicky se rozvíjející obory, které se nepřetržitě učím a následně uplatňuji v médiích našich partnerů. Naštěstí na to nejsem sám, máme skvěle rozdělené týmové kompetence.

Proč kladete takový důraz na architekturu reklamního média?

Architektura je základ jakékoliv stavby. Čím je lepší, tím má stavba vyšší šance na přežití. To platí obecně. Domnívám se, že současné metodiky jsou na velmi vysoké úrovni a stále se vyvíjí. Inspiroval jsem se metodikou TOGAF a jsem rád, že jsme ji implementovali i v našem oboru – bylo to jedno z mých nejlepších rozhodnutí.

Co si má laik pod pojmem „architektura“ představit a jakou úlohu ve vašem oboru sehrává?

Na začátku vztahu s potenciálním majitelem média potřebujeme znát jeho obchodní záměr a dozvědět se, co od svého budoucího média očekává. Vše další se tomuto modelu musí přizpůsobit na 100 %, sem nepatří žádné kompromisy. Na začátku postupujeme dle hesla „papír unese vše“ - tím chci říct, že investorovi neklademe naprosto žádná omezení. Modelujeme všechny procesy a bavíme se o tom, jak a co daný majitel s médiem zamýšlí, jakou vyžaduje funkcionalitu. Vše do sebe nakonec musí zapadat. Návrh architektury tak před vlastní realizací garantuje funkcionalitu očekávaného obchodního záměru.

Modely začínáme stavět od řídící roviny. Z ní pak vychází aplikační rovina. Technologická rovina zajišťuje veškerou funkcionalitu a stabilitu aplikační roviny.

Je hodně důležité vnímat všechny 3 roviny – řízení (tedy procesy), software, hardware - v tomto pořadí, neboť jinak nelze zaručit požadovanou funkcionalitu. Mnozí provozovatelé začínají obráceně, tedy výběrem technologií a pak se dostávají do situace, kdy jim nemůže fungovat obchodní model, který původně zamýšleli.

Můžeš to přiblížit na praktickém příkladu?

Majitel média rozumí svému trhu. Naší úlohou je maximálně splnit všechny jeho požadavky po celou dobu životnosti média. Náš úkol je tedy i trochu vizionářský. Naší zodpovědností je navrhnout tak otevřenou platformu, aby provozovatel po celou dobu životnosti média dokázal reagovat na všechny podněty, které mu v konečném důsledku přináší zisk. 

Jaké konkrétní požadavky to mohou být? 

Od požadavků na flexibilitu služeb, rychlost nahrání, četnost aktualizací, definování různých podmínek pro provoz nejrůznějších soutěží a podobně. Těch požadavků je opravdu celá řada. Asi nejtěžším úkolem architekta je postavit dostatečně robustní médium s minimální poruchovostí a zároveň natolik flexibilní, aby dokázalo s rozumnými náklady reagovat na všechny požadavky, které trh vygeneruje.

První média měla vysokou poruchovost, jak jste na tom vy?

U nás je stabilita dána technologickou a aplikační rovinou na jedné straně a vlivem zvenčí - včetně lidského faktoru - na straně druhé. V případě, že s partnerem máme nastavenou dostatečnou vzájemnou důvěru, pohybujeme se ve spolehlivosti od 99,3 do 99,6 %. Z méně než 0,7 % celkového času se tedy médium nechová tak, jak má. Přitom drtivá většina těchto stavů má kořenovou příčinu mimo vlastní médium, například napájení v místě zobrazení.

Jak toho dosahujete?

V prvé řadě se jedná o offline média, to znamená, že celková stabilita není závislá na stabilitě datové konektivity v místě provozu. Offline média fungují tak, že se požadovaný obsah nejprve nahraje do přehrávače v místě přehrávání. Následně se přehrává a zobrazuje nezávisle na datovém připojení. Online média vysílají obsah, který se rovnou zobrazuje. Výpadek datové konektivity znamená zhasnutí displeje - pro naše partnery naprosto nepřijatelná situace.

Za druhé: software všechny naše hardwarové komponenty monitoruje. Pomocí automatické diagnostiky a datové analytiky měříme a následně optimalizujeme reakční dobu a tím pádem zkracujeme čas výpadku. To je důvod, proč jsme v místě provozu implementovali Intel® NUC, kde využíváme technologii Intel® vPro. Ta pracuje na úrovni BIOSu a používáme ji ke kontrole stavů systému a vzdálené správě. Nižší řady procesorů, které tuto funkci nemají, výrazně omezují služby vzdálené servisní podpory a tím zvyšují servisní náklady.

Ondřeji, a vy vyvíjíte pro každého majitele média software na míru?

Ano i ne. Jádro aplikační roviny zůstává neměnné a vychází z jedné architektury. Ale používáme takzvané softwarové nadstavby, tedy nástroje, které každému majiteli média upravujeme přesně na míru. Původně jsme přemýšleli o tom, že postavíme jednu velkou robustní architekturu, ale před několika lety jsme od tohoto modelu úplně ustoupili. Naopak jsme zmenšili jádro na minimum a k tomuto jádru připojujeme malé softwarové nástroje. Ty jsou mnohem flexibilnější a při jejich upgradu neovlivňují funkcionalitu celého systému. Opět se bavíme o stabilitě, neboť tím snižujeme počet závad.

Kdybych to srovnal s mobilními telefony, postupujeme přesně opačně, než je zvykem. Dnes si koupíte přístroj, jehož funkce a možnosti využijete v průměru na 20 %, my se ptáme, co chcete dělat a nabídneme vám jen to, co skutečně potřebujete.

Jak technologie do návrhů architektury média vybíráte?

Naší prioritou je funkční a stabilní médium, nikoliv testování nových produktů na partnerech. Než jakoukoliv technologii nasadíme, je podrobena minimálně tříměsíčním náročným testům. Většinou probíhají ve spolupráci s výrobcem dané technologie, se kterým vše diskutujeme a řešíme. Provozní náklady ovlivňují i různé technologie od různých výrobců, proto se je snažíme sjednocovat. 

Od roku 2014 testujeme počítače Intel® NUC, což jsou velmi malé klasické počítače. Na začátku roku 2015 jsme je už nasadili do ostrého provozu. V této chvíli jich máme v provozu kolem tří set. Ve výběru technologií jsme velmi obezřetní, ale se společností Intel máme velké plány!

Na trhu jsou stále menší a výkonnější technologie, reaguje na to i vaše architektura?

My na ně musíme reagovat. Rozměry hrají významnou roli v designovém řešení média v místě provozu. To byl další důvod implementace Intel® NUC do našich médií.

Intel NUC

Intel® NUC. Kliknutím zvětšíte

Intel® NUC není zrovna nejlevnější počítač, nekomplikuje vám jeho cena komunikaci s potenciálními zákazníky?

Komplikuje, ale zásadní je počáteční vztah s partnerem. Především nastavení důvěry mezi finanční autoritou partnera a mnou v roli architekta. Největší problém přináší výběrová řízení, kdy majitel budoucího média nemá k dispozici kompetentní a zkušené lidské zdroje pro vyhotovení zadání. Většinou se musí řídit pouze pořizovací cenou. My například nerozdělujeme investiční a provozní náklady! Ve chvíli, kdy příliš šetříte na investici, riskujete smrtelné provozní náklady. Nikdy ale neutrácíme zbytečně, Intel® NUC a další síťové komponenty si konfigurujeme sami. Tím optimalizujeme poměr cena/výkon. Pokud skutečně zodpovídáte za provoz, musíte sledovat celou řadu ukazatelů a to u každého produktu v návrhu architektury. 

Na úvod jsi zmínil i společnost Geco, pro kterou jste vybudovali digitální reklamní síť. Jak se jí dnes daří?

Reklamní médium pro Geco jsme začali stavět v roce 2012. Tomu však předcházela dlouhá příprava, která se rozhodně vyplatila. V těchto dnech jsme dokončili další rozšíření, teď už na 760 zobrazovačů. Bez Intel® NUC si to dost dobře neumím představit. Naše spolupráce se společností Geco je výborným příkladem fungujícího vztahu mezi majitelem média a mediálním operátorem. A to v tom nejširším slova smyslu.

Geco

Geco. Kliknutím zvětšíte

Jak Geco médium používá?

Médium Geco je naší vlajkovou lodí. Společnost Geco využívá prakticky všechny naše nejnovější služby, které nabízíme: od automaticky generovaných spotů, po soutěže a různé hry.

Takže vaše spolupráce funguje skvěle.

Ano, základem naší spolupráce je důvěra. Ta je postavena na informacích, které od nás společnost dostává. Abychom ty informace měli, implementovali jsme na velmi vysoké úrovni datovou analytiku. Jsme tak schopni v pravidelných nebo ad-hoc reportech transparentně sdělovat vše, co se s médiem děje. Nezapomínáme hledat a odstraňovat kořenové příčiny jakýchkoliv problémů.

Setkali jste se i s nějakou kuriózní příčinou poruchy?

Sledujeme všechny jednotlivé prodejny a jejich stabilitu a víme, že chybovost je většinou vyvolána lidským faktorem. Dokážeme lokalizovat změny stavů na jednotlivých prodejnách a pomocí datové analytiky identifikovat různé příčiny. Například jsme lokalizovali prodejnu, kde následně management zjistil, že prodavačka nevědomky ale pravidelně vypínala a spínala vypínač napájení. Nejsme samozřejmě schopni zjistit úplnou příčinu, ale dokážeme ji natolik časově a místně lokalizovat, že odstranění závady pak už není problém.

Zmínil ses o tom, že jste právě dokončili velký upgrade média Geco, co plánujete?

Máme před sebou ještě mnoho výzev. Například jsme ještě určitě nevyčerpali všechny možnosti automatické diagnostiky.

Jsem rád, že Intel klade na vzdálenou správu stejný důraz jako my. Další rozvoj vidím v reportingu a ve zpracování dat. I zde se určitě otevírá mnoho možností. 

Naopak co se týče volby technologií, zůstaneme konzervativní. V bližší budoucnosti nepředpokládáme přechod na jinou technologii, než je Intel® NUC nebo na jiný druh zobrazovačů. Budeme se spíše zabývat aplikační rovinou, kde je určitě dále co zlepšovat a reagovat na potřeby procesních změn.

Používáte technologii Intel® NUC i v jiných médiích?

Ano, používáme ji ve společnosti Dynamix Media, která provozuje DigiLighty ve velkých obchodních centrech. Díky Intel® NUC mohla změnit design DigiLightů a tím výrazně pozvednout estetickou úroveň svého média.

DigiLight v Centru Černý Most

DigiLight v Centru Černý Most

Takže se rozhodně nudit nebudeš. Máš rodinu, na velmi slušné úrovni sportuješ, děláš náročnou práci: jak lze všechno skloubit dohromady?

Mám osmiletou dceru, manželka dělá v top managementu velké americké  společnosti, k tomu máme psa - hyperaktivní border kolii - takže se opravdu nenudím. Rodině se snažím dát maximum, někdy s větším, někdy s menším úspěchem. Time management je mi poměrně vlastní, tak doufám, že se mi to daří. Zeptám se doma.

Ondřej Kreidl při běhu

Ondřej Kreidl při běhu. Kliknutím zvětšíte

Základem je obklopovat se schopnými lidmi, kteří umí své „řemeslo“ a mohu se na ně spolehnout. Druhá věc je, že poměrně intenzivně provozuji vytrvalostní běh. Jeden z velmi dobrých sportovců mi v mých 45 letech řekl, že mám na běhání talent. V nadsázce řečeno, bylo to asi poprvé, kdy mi někdo řekl, že mám na něco talent, takže se snažím rozvíjet i v tomto směru. Vytrvalost se prolíná celým mým životem, včetně mé profese. S tím souvisí i můj důraz na architekturu - vytvořit něco trvalejšího, dlouhodobějšího. Jak sport, tak média se zkrátka nedají šidit. Někomu se může zdát, že se jedná o dobrý byznys, protože tomu nikdo nerozumí. U nás to tak není! Náš partner musí rozumět své profesi, pak spojením s naší kompetencí docházíme společně k cíli.

Takže by se na závěr dalo říct, že upřednostňovat dlouhodobé cíle před krátkodobými je ten správný recept?

Určitě, s narůstajícím množstvím krátkodobých cílů člověk ztrácí hlavní směr. Osobně mám hrůzu ze stále se zvyšujícího množství mýdlových bublin, ve kterých ztrácíme své hodnoty. Přitom je nesmyslné se ptát, jestli je těžší uběhnout 100 m nebo maraton. Ale když chceš porazit ty nejlepší, jaký bude rozdíl v délce a intenzitě přípravy?

Kvalita vždy vyžaduje energii, invenci, pokoru a zkratky se nevyplácí. Velké věci se snadno nerodí. Až později zjistíte, že když se k tomu přidá talent a štěstí, nepotřebujete ani tolik času.

Ondřej Kreidl je výkonným ředitelem a jednatelem společnosti Glance Media. Jeho e-mail je ondrej.kreidl@glancemedia.cz

Glance Media

Glance Media je jedním z nejvýznamnějších mediálních operátorů v České republice, který má v současné době pod správou téměř 1.000 zobrazovacích ploch, kontroluje a odbavuje stovky spotů a jejich servery generují a rozesílají tisíce playlistů měsíčně.

Kontakt

Glance Media, spol. s r.o.
V Chotejně 700/7, Praha 10-Hostivař
Telefon: +420 272 090 220-1

Text je placenou inzercí společnosti Glance Media


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/www/mediar.cz/www/mediar.cz/wp-content/themes/mediar/pages/article-detail.php on line 136