V únoru vydáme desetiročenku, tištěný speciál Médiáře. Bude chtít svůj výtisk? Napište si o něj.

Venkovskou turistiku podpoří tři nové značky

Dovolená na farmě, Dovolená na venkově a Zážitkový program na venkově jsou tři nové značky, které mají sloužit provozovatelům české agroturistiky a venkovské turistiky.

Svaz venkovské turistiky a agroturistiky zavádí tři nové značky, které mají pomoci zpropagovat mezi turisty ubytování, program a zážitky na českém venkově. Jde o značky Dovolená na farmě, cílenou na agroturistiku, Dovolená na venkově, určenou pro venkovskou turistiku, a o Zážitkový program na venkově

Poslední zmíněná je určena pro poskytovatele služeb, kteří nenabízejí ubytování, ale pravidelný program, například prohlídku farmy, zážitkový areál a podobně. Značky Dovolená na farmě a Dovolená na venkově jsou spojeny s takzvaným certifikovaným ubytováním. To je nový systém, který chce Svaz venkovské turistiky a agroturistiky spustit od začátku příštího roku. Půjde o zavedení čtyř tříd ubytování v soukromí, které budou odlišeny jednou až čtyřmi hvězdičkami.

„Nechtěli jsme uvést nový složitý systém certifikace, proto model využívá už existující systémy hodnocení ubytování, nejvíc jsme se inspirovali v Německu. Ubytování budou prověřovat nezávislí hodnotitelé, kteří si objekt projdou a na základě stanovených standardů přidělí příslušný počet hvězdiček,“ uvedla na dnešní tiskové konferenci předsedkyně svazu Zdenka Nosková. Na přípravě certifikace se podílelo Fórum cestovního ruchu a Asociace turistických informačních center, certifikaci podpořilo i Ministerstvo pro místní rozvoj.

Cílem značky Dovolená na farmě je seznámit turisty s provozováním zemědělství, a to přímo u provozovatele ubytovacího zařízení. Dovolená na venkově pak je určena těm venkovským podnikatelům, kteří nemají přímo zemědělskou usedlost, ale přesto místnímu zemědělství pomáhají, například prodejem jejich výrobků. 

Vizuální styl jednotlivých značek využije už existující vizuální symbol kohouta, který pro Svaz venkovské turistiky a agroturistiky vytvořila jihlavská grafička a ilustrátorka Eva Bystrianská. Tento symbol propaguje současné zavedené projekty svazu, konkrétně celorepublikový venkovský festival Živo a dále internetový katalog venkovského ubytování a zážitků Prázdniny na venkově. Tento katalog v současnosti zahrnuje kolem 600 subjektů.

Logo Prázdnin na venkově

Logo Prázdnin na venkově

Celorepublikový festival Živo, který rovněž využívá vizuální symbol kohouta, se koná dvakrát ročně - na jaře a a na podzim - a jeho cílem je přiblížit návštěvníkům zahájení a ukončení zemědělského roku na venkově. Podzimní festival běžel od 1. září do 13. listopadu, jeho jarní obdoba se bude konat od 1. března do 15. května 2017. 

„Víme, že motiv kohouta není nijak zvlášť originální, mají ho i v Německu a v Itálii. Na druhé straně je to motiv, který k venkovské turistice patří,“ uvedla Nosková.

V případě nových značek se stanou součástí vizuálu kohouta hvězdičky, které ubytovací zařízení získá. Jeho provozovatel či provozovatelé pak získají vizuál ve formě samolepky nebo tabulky, kterou budou moci vystavit v provozovně. Vizuální podoba značek se ještě zpracovává.

Ministerstvo zemědělství chystá analýzu 

Nový, ještě komplexnější katalog provozovatelů venkovské turistiky a agroturistiky chce příští rok zpracovat ministerstvo zemědělství. „Chybí nám celistvá dokumentace pro propagační materiály, které by mohly být distribuovány do informačních center, na veletrhy a sloužit návštěvníkům, kteří by mohli na jeho základě porovnávat a hodnotit jednotlivé ubytovací a zážitkové možnosti. V příštím roce proto chceme zmapovat napříč Českem všechny subjekty věnující se venkovské turistice a připravit souhrnný katalog, s jehož vydání zatím počítáme pro třetí čtvrtletí 2017,“ uvedla Kateřina Buzková z ministerstva zemědělství. Zpracování katalogu by měla provázet analýza české agroturistiky a strategický plán její podpory, který by měla schválit česká vláda. 

„V zahraničí vydělává agroturistika miliardy“

Podle Buzkové je agroturistika velmi oblíbená v řadě evropských zemí, například v Rakousku, v Německu, v Itálii nebo ve Francii. „V Česku se modely z těchto zemí, kde existují léta rodinné farmy, těžko přebírají. Přesto chceme, aby turisté nepovažovali venkovskou dovolenou jen za pracovní dovolenou strávenou v holínkách,“ tvrdí Nosková. 

„V Itálii činí roční příjem z agroturistiky 1,7 miliardy euro. Proto jsem rád, že se tomuto tématu začínají věnovat i české instituce,“ uvedl Viliam Sivek z Fóra cestovního ruchu, které se stalo partnerem projektu. Dalším je Asociace turistických informačních center ČR. „Regionální česká turistická informační centra loni navštívilo zhruba sedm milionů Čechů a asi milion lidí ze zahraničí, kteří chtějí informace o ubytování a stravování většinou do padesátikilometrové vzdálenosti. Proto tuto iniciativu podporujeme,“ sdělil Pavel Hlaváč z této asociace.